„Gorenje Tiki” d.o.o расписиује конкурс за:

 • Технолог у производњи

Стара Пазова

Pixabay
Пријави се на конкурс!

Опис посла:

 • Израда техничко технолошке документације за производе
 • Дефинисање технолошког поступка
 • Праћење израде елемената производа у серијској производњи са предлозима за њихово решавање
 • Израда, обрада, предаја и пријем захтева за изменом производа и документације

Услови:

 • Машинске струке или електротехничке струке – VI, VII степен стр. спреме
 • Познавање рада на рачунару
 • Одговорност и тимски рад
 • Способност организације и реализације посла у кратким роковима
 • Рад у Мицрософт окружењу
 • Рад у програмима за комп. конструисање

Сви кандидати морају доставити свој CV– биографију са сликом и копију дипломе о завршеној школи. За сва радна места радни однос се заснива на одређено време, уз могућност каснијег заснивања сталног радног односа.

Пријаве са доказима о испуњавању предвидјених услова доставити до 23.10.2019. електронски или на адресу:

„Горење Тики” д.о.о
22300 Стара Пазова Ул. Голубиначки пут б.б.

Извор: Infostud.com

Leave a comment