Почетак новог пројекта „Креирање и реализација иновативног програма и приступа у запошљавању младих, запошљивости и креативног, друштвеног предузетништва“ у склопу WeB4YES – Western Balkan Civil Society for Youth Employment Support.

Иновативне предузетничке обуке

У наредних 9 месеци реализоваћемо:

  • Иновативни програм и приступ у запошљавању младих како у Новом Саду (3 групе са 10 учесника *5 радионица), тако и у Сомбору, Суботици, Зрењанину и Панчеву по једну радионицу.
  • Менторску подршку за учеснике програма у партнерству са Центар за развој предузетничког екосистема
  • 2 догађаја са примерима добре праксе младих предузетника.
  •  онлине платформу са 2 курса са тематиком предузетништва, маркетинга и сл. који ће бити бесплатни за регистроване кориснике.
  • Друштвену игру која подстиче проактиван приступ младих ка предузетништву, самоспознаји (путем СWОТ анализе личних циљева), провери и валоризацији пословне идеје као и преузимању потребних акционих корака за постизање друштвено одговорног предузетничког циља.

Циљ пројекта је стварање бољих услова за развој предузетништва младих, засновани на друштвеном разумевању и подршци омладинском предузетништву и иновативности.

Прва активност пројекта у складу са циљем јесте организовање иновативних предузетничких обука (за стицање практичних знања и вештина) и развијање финансијске писмености младих, из домена омладинског предузетништва за 70 младих (незапослених) лица. Резултат ових пројектних активности јесте (само)запошљавање једне (1) младе особе, после стручних обука, тренинга и радионица који ће остварити право на субвенције за самозапошљавање (под условом да су били на евиденцији НСЗ и да су завршили обуке из предузетништва (активност пројекта) као и написали пословни план. Тако да резултат овог пројекта треба да буде и повећање броја младих који су покренули сопствени посао или организовали удружење, са друштвено одговорном мисијом.

Обуке у Новом Саду (3 групе*10 учесника) представљају конкретну активност у трајању месец дана (5 недеља), по групи, током које ће учесници пројекта стећи потребна знања и вештине из области професионалног развоја: комуникације, вештине тимског рада, учење кроз игру и рад на себи, способност прилагођавања и флексибилност, вештине креативног решавања проблема, вештине у погледу планирања и постављања циљева, организационе и предузетничке вештине.

Једна радионица биће одржана и у Зрењанину, Суботици, Сомбору и Панчеву (10 учесника по граду, укупно 40 младих) како би увидели како млади и у другим градским срединама размишљају поводом предузетништва, као и то да промовишемо предузетничку културу.

У току реализације другог дела пројекта, пружање менторске подршке са партнерима из Центра за развој предузетничког екосистема, млади који (после реализованих обука о предузетништву) желе да оснују предузетничку агенцију или правно лице добијају бесплатну менторску подршку (правно- економску саветодавну помоћ) и за оснивање предузећа/организације.

Путем менторске подршке за почетнике у послу, од стране искусних предузетника (мастер економиста и дипл. правник) из Центра за развој предузетничког екосистема, обезбеђујемо младима подршку за лични, професионални и пословни развој, развијање самопоуздања, стицање новог (практичног) знања, размену знања и искуства, изградња плана развоја и др.

Резултат пројекта јесте и организовање догађаја примера добре праксе младих предузетника, који би на афирмативан начин представили посао којим се баве, како би заједно повећали број младих са позитивним ставом о предузетништву.

Развијамо друштвену игру која промовише проактиван приступ младих ка предузетништву, самоспознаји (путем СWОТ анализе личних циљева) и преузимању акционих корака за постизање друштвено одговорног предузетничког циља. Израда и тестирање игре биће реализовано у току самих креативних радионица, користећи алатке попут: Points Of You- the coaching game, design thinking-a и др.

Пријава путем регистрационе форме.

Leave a comment