Расписујемо конкурс за пријем кандидата у ИНТЕРСПОРТ -у на радно место:

 • Координатор програма обуће у оквиру Службе за набавку и управљање робним групама
  (Комерцијалиста програма)
  1 сарадник
  Град: Београд

Конкуриши уколико си заинтересован!

Опис посла:

 • У сарадњи са Директором Друштва дефинише стратегију и циљеве развоја програма обуће у складу са стратегијом и циљевима Друштва
 • Учествује у изради годишњих/сезонских планова буџета, маржи и ванредних прихода за програм обуће у складу са улогом и стратегијом категорија, тржишним трендовима, оцењеним потенцијалом категорије, као и стратешким и финансијским плановима Друштва
 • Континуирано прати реализацију планираног промета програма обуће марже, залиха, ванредних прихода те осталих КПИ-ева и даје смернице за достизање истих
 • Спроводи дефинисану стратегију управљања програма обуће кроз различите канале продаје у компанији
 • Води рачуна о примени позитивних законских прописа у домену послова везаним уз програме обуће
 • Врши контролу управљања асортиманом, политиком цена и поличним простором у циљу постизања профитабилности програма обуће и категорије у целини
 • Континуирано прати конкуренцију, трендове на тржишту, анализе тржишта, анализе понашања потрошача, утврђује подручја у којима постоји потенцијал и прилика за раст и у складу са тим предузима потребне мере за развој категорије
 • Израђује разрађене планове набавке по сезонама за програме обуће по робним групама и брендовима
 • Обезбеђује потребна документа за улиставање артикала у систем и даје налог за улиставање одељењу увоз и калкулације
 • У потпуности дефинише политику малопродајних цена за сваку сезону посебно
 • Обезбеђује потребну документацију за декларисање артикала према законској регулативи
 • Учествује у преговорима са добављачима о комерцијалним уговорима, по смерницама и упутствима руководица службe
 • Прати залихе и предузима активности за побољшање коефицијента обрта и достизање оптималне старосне структуре залиха
 • Припрема акцијске калкулације по терминском плану маркетиншких активности
  Обавља и друге сродне послове по налогу непосредног руководиоца, за које је оспособљен

Услови конкурса:

 • Обавезно искуство минимум 3 године
 • Знање енглеског језика, минимум ниво Б2
 • ВИ-1 ВС
 • Одлично познавање MS Office пакета, са акцентом на Excel

Шта нудимо својим сарадницима:

 • Редовне зараде
 • Уредне пријаве социјалног и пензионог осигурања
 • Могућност професионалног и личног усавршавања
 • Могућност напредовања
 • Признања за квалитетан рад

Ваш CV и мотивационо писмо пошаљите електронским путем најкасније до 07.10.2019.

Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор.

Поверљивост кандидата је загарантована.

КОНКУРИШИТЕ

Извор:Infostud.com

Leave a comment