Ирис Мега д.о.о. представља успешну фирму која се бави и велепродајом и малопродајом и запошљава преко 60 стручних и креативних особа. Тражимо талентоване и мотивисане сараднике који желе да, заједно са нама учествују у даљем развоју компаније.

Потребан је правник у фирми!

Услед раста и развоја компаније и проширења обима посла расписујемо конкурс за позицију:

 • ПРАВНИК
  Место запослења: Београд

Опис посла:

 • Праћење и одговорност у спровођењу законских прописа у оквиру фирме
 • Усаглашавање докумената фирме са важећим законским прописима
 • Заступање фирме пред државним органима
 • Састављање одлука, дописа, молби, жалби, изјашњења и тужби
 • Састављање и тумачење комерцијалних и других уговора и анеxа уговора
 • Израда уговора о раду, анеxа уговора, опомена, суспензија, отказа и решења
 • Пријава и одјава запослених
 • Израда правилника, општих и појединачних аката фирме
 • Тумачење закона и праћење законских промена
 • Прибављање дозвола, уверења и потврда потребних за тендере
 • Давање правних мишљења менаџменту фирме
 • Доношење етичких и законом легалних и правилних одлука

Услови:

 • Минимум две године радног искуства
 • Познавање законских прописа
 • VII степен стручне спреме (диплома правног факултета)
 • Флексибилност, логичко расуђивање и стрпљивост у раду са људима
 • Одличне комуникацијске вештине
 • Висок ниво одговорности и савесности
 • Способност одговорног индивидуалног рада, као и ефикасног рада у тиму
 • Одлично познавање рада на рачунару (MS Office)
  Знање енглеског језика

Пожељно: возачка дозвола Б категорије
Уколико испуњавате услове конкурса и сматрате да сте посвећени планирању, организовању и остваривању циљева а притом поседујете добру вештину комуникације и желите да радите на корпоративном имиџу успешне фирме, јавите се!

CV са сликом и мотивационо писмо, писане на српском језику, послати до 05.10.2019.

Напомена: Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор.

Leave a comment