ГАЛЕНИКА а.д. је један од најуспешнијих и највећих произвођача лекова у земљи и региону, са традицијом дугом преко 70 година.

Уколико желите да будете део великог и динамичног система, у коме имате могућност да стичете знања и развијате способности окружени стручњацима и професионалцима у разним областима, позивамо да нам се јавите.

Правници ово је прилика за вас!

Расписујемо конкурс за радно место:

 • Виши стручни сарадник за правне послове
  Место рада: Београд

Одговорности:

 • Заступање пред државним органима, установама и институцијама, ради остваривања права Друштва, укључујући и друге активности и документацију ради заштите интереса компаније;
 • Обављање послова ради остваривања права у зависним друштвима, укључујући припрему свих докумената и других радњи усмерених на регистрацију предузећа у Регистар;
 • Израда уговора везано за све уговорне односе компаније и давање тумачења уговорних одредби;
 • Саветовање других сектора у оперативном раду и свакодневном пословању;
 • Старање о спровођењу радно-правних аката и учешће у свим фазама поступка поводом повреде радне обавезе, а у складу са одредбама Закона о раду и Колективног уговора код Послодавца;
 • Имплементација, спровођење, примена и саветовање других сектора о Закону о заштити података личности, предузимање неопходних активности ради спровођења закона на начин и у роковима прописаним законом;

Од вас очекујемо:

 • Завршен правни факултет;
 • Знање енглеског језика;
 • Минимум 3 године радног искуства у струци;
 • Пожељно положен правосудни испит;

Наша компанија пруже једнаке могућности свим кандидатима, строго је забрањен било који вид дискриминације.

Уколико сте заинтересовани и сматрате да испуњавате наведене услове, очекујемо вашу пријаву електронским путем.

Рок за пријаву: 15.10.2019.
Повратну информацију о избору добиће само кандидати који буду позвани на интервју.

Извор: Infostud.com 

Leave a comment