У NTD Service d.o.o. потребан је:

 • Правник – асистент у правној служби
  Београд

Правници конкуришите!

Потребне квалификације и особине:

 • VII степен стручне спреме – правни факултет
 • Искуство из области радно-правних односа
 • Познавање енглеског језика
 • Познавање рада на рачунару (Word i Excel)
 • Одговоран приступ свакодневним задацима
 • Организованост и флексибилност
 • Возачка дозвола Б категорије – активан возач

Од Вас очекујемо да допринесете у:

 • Изради предлога уговора о купопродаји, пословно-техничкој сарадњи и уговора о раду, а у складу са законским прописима и интересима предузећа
 • Учествовању у пословима људских ресурса
 • Прати рокове, везане за пријаву/промену/одјаву на обавезно социјално осигурање запослених, води евиденцију истека уговора о раду закључених на одређено време
 • Води сву предвиђену документацију и евиденције из области радних односа (отварање и вођење кадровских досијеа за запослене)
 • Стручно помаже и упућује запослене у права, обавезе и одговорности утврђене прописима из области радних односа и закона о странцима

Рок за конкурисање: 26.09.2019.

Извор: Infostud.com

 

Leave a comment