БОМАX д.о.о. је домаћа фирма са 25 година успешне пословне традиције.

Представља једног од водећих увозника и дистрибутера грађевинског материјала, расвете и производа за опремање купатила.

Због динамичног раста пословања и ширења активности сада Вам пружа могућност да се запослите као:

 • Пословни секретар/секретарица
  Место запослења: Суботица

Конкуриши!

Радне активности:

 • Правовремено прослеђивање потребних информација надређенима, сарадницима или клијентима,
 • Заказивање састанака и евиденција њиховог распореда, времена и места њиховог одржавања,
 • Писање пословних дописа и писама према добијеним упутствима, попуњавање различитих формулара, образаца,
 • Комуникација са пословним партнерима и запосленима (телефон, фаx, е-маил),
 • Примање и слање дневне обичне и е-маил поште и вођење евиденције,
 • Евиденција и обрада путних налога,
 • Организација пословних путовања за запослене, резервације авионских карата и хотела,
 • Пријава и одјава запослених у националној служби.

Услови:

 • Минимум IV степен образовања (пожељно економског усмерења),
 • Пожељно радно искуство на сличним пословима али није неопходно,
 • Поседовање знања рада на рачунару (MS Office),
 • Знање енглеског језика, по могућности и мађарског,
 • Способност веште вербалне и писане комуникације,
 • Веома изражена комуникативност и предузимљивости,
 • Изражена љубазност у комуникацији и позитиван став,
 • Промишљеност, поверљивост, одмереност и дискретност,
 • Воља за усвајање нових знања и усавршавање,
 • Способност да води тим и сарађује са осталим тимовима у предузећу,
 • Одговорност, преданост и прецизност у раду,
 • Активан возач, поседовање возачке дозволе Б категорије.

Нудe Вам:

 • Могућност напредовања и сталног усавршавања,
 • Рад у професионалном и динамичном окружењу,
 • Редовну и стумулативну зараду.
 • У обзир долазе само кандидати са пребивалиштем у Суботици.

Ако сматрате да испуњавате горе наведене услове, ако себе видите као праву особу за ово радно место,

молимо Вас да Вашу пријаву и CV пошаљете електронским путем.

Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор.

Рок за конкурисање: 04.09.2019.
КОНКУРИШИ

Извор:Infostud.com

Leave a comment