Као чланица Делта Холдинга, компанија Делта Аграр се бави различитим пословима везаним за пољопривреду и прехрану. 

У складу са растом и развојем пословања, траже кандидата за  фабрику уља Дунавка у Великом Градишту на позицији:

 • Виши сарадник финансија
  Један извршилац (Београд)

Конкуриши – уколико сматраш да је прилика за тебе!

Задаци:

 • Припрема податке за израду обрачуна производње
 • Одговоран је за евиденцију и обрачун ПДВ-а
 • Планира, анализира и контролише трошкове
 • Контролише и усаглашава обавезе и потраживања
 • Учествује у активностима платног промета
 • Сравњује аналитичке картице купаца, добављача и магацина
 • Израђује књижна одобрења, задужења и остала финансијска документа
 • Прибавља, контролише и израђује финансијску документацију и врши ажурирање исте у оперативном систему
 • Евидентира, прати и контролише уговорене обавезе
 • Израђује дневне извештаје планираних и остварених плаћања и прилива
 • Учествује у изради различитих финансијских извештаја
 • Одговоран је за израду компензација
 • Сарађује са институцијама надлежним за финансијско оперативно пословање

Услови:

 • Минимум ССС (пожељно ВШ или ВСС економског усмерења)
 • Минимум 3 године радног искуства у финансијама и рачуноводству
 • Познавање рада на рачунару (MS Office)
 • Пожељно познавање рада у САП-у
 • Активан возач Б категорије
 • Познавање енглеског језика

Пријаве са кратком биографијом послати до 23.08.2019.

Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор.

У процесу селекције кандидати неће бити непосредно нити посредно дискриминисани у односу на здравствено стање, односно инвалидност, пол, боју коже, старост, националну припадност, вероисповест, брачни статус, сексуално или политичко опредељење, чланство у различитим организацијама или неко друго лично својство.

Извор: Infostud. com 

Leave a comment