Здравствена установа K-Pharma из Београда део је трговачке групе компанија Кепром и Акса, која већ 25 година послује на тржишту Србије. У свом саставу има осам апотека модерног западног концепта под називом “Велика апотека“. Апотеке се одликују великим продајним простором као и једном од најширих понуда производа за здрав и леп живот на једном месту.

Пријави се одмах!

Услед ширења обима посла, расписују конкурс за следеће радно место:

 • Дипломирани фармацеут – Стажиста за рад у апотеци у Београду

Учење и развој знања о:

 • Контроли цена, декларацијама, роковима
 • Пријему, складиштењу и излагању робе
 • Наплати услуга и евиденцији продатих лекова

Захтеви:

 • Завршен фармацеутски факултет
 • Познавање рада на рачунару (Word, Excel, интернет)

Потребне вештине и ставови:

 • Тимски рад
 • Активно слушање
 • Рад под притиском
 • Ефикасно комуницирање
 • Посвећеност послу
 • Одговорност
 • Флексибилност
 • Професионална етика

Погодности:

 • Рад у савременим условима и са широким асортиманом робе
 • Атмосферу и окружење који промовишу тимски дух и добре односе међу колегама
 • Индивидуални план развоја – усавршавање кроз интерну и екстерну едукацију

Срећно!
Ако сте заинтересовани да усавршавате своја знања и вештине и стичете нова искуства у нашем успешном тиму и испуњавате горе поменуте услове, позивамо Вас да се пријавите на наш конкурс.

Рок за слање биографија је 22.08.2019.

Извор: Infostud.com

Leave a comment