Банка Credit Agricole расписиује конкурс за:

 • Risk аналитичар за корпоративне клијенте
  Нови Сад

Пријави се одмах!

Радне обавезе и дужности:

 • Процена свих врста ризика који се односе на кредитну способност корпоративних клијента који би могли да утичу на редовно сервисирање обавеза према банци
 • Давање предлога за превенцију нежељених догађања у току коришћења кредита/гаранције и/или предлагање решења за излаз из неповољних ситуација за банку због нежељених догађаја који су се већ десили
 • Анализа колатерала
 • Давање мишљења/препорука о прихватљивости предлозених аранжмана
 • Администрација Anadefija
 • Блиска сарадња са Front Office-om
 • Тимски рад
 • Учешће у кредитним одборима

Школска спрема:

 • Висока школска спрема, студије другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) или основне студије у трајању од најмање четири године, односно VII степен стручне спреме–економски факултет

Неопходна знања и вештине

 • Добро познавање risk манагемент-а, финансијске анализе, НБС регулативе која се тиче кредитног ризика, тржишних трендова
 • Енглески језик (FCE ниво)

Рок за конкурисање: 07.08.2019.

Извор: Infostud.com

Leave a comment