Инспирише Вас рад у динамичном окружењу са тимом професионалаца? Желите да креирате и управљате својом каријером у компанији која пружа могућност динамичног развоја запослених?

Конкуриши!

НЛБ Банка АД Београд отвара позицију

 • Сениор сарадник за АЛМ
  Место рада: Београд

Главне одговорности:

 • Управља ликвидношћу банке
 • Прати и анализира кретање макроекономских категорија од значаја за управљање билнасима Банке
 • Активно учествује у праћењу активе и пасиве Банке, управља динарском и девизном ликвидношћу
 • Пројектује кретање ликвидности
 • Обезбеђује испуњење прописаних лимита
 • Даје смернице у управљању каматним ризиком
 • Припрема материјала за АЛЦО седнице

Услови за обављање посла:

 • Висока стручна спрема ВСС (VII1/VII2)
 • Искуство на истим или сличним пословима минимум 3 године
 • Активно знање енглеског језика и познавање рада на рачунару

Кључне компетенције:

 • аналитичност
 • систематичност
 • одговорност
 • кооперативност и рад у тиму
 • тачност и прецизност

Ако сте заинтересовани за наведену позицију и испуњавате наведене услове, молимо Вас да своју биографију проследите.

Само кандидати који уђу у најужи избор биће контактирани.
Рок за пријаву отворен је до 06.08.2019.

Извор: Infostud.com

Leave a comment