Привредно друштво ELECTUS doo из Београда оглашава слободно радно место на позицији:

 • ПОСЛОВНИ СЕКРЕТАР
  Београд

Конкуриши одмах!

Општи услови за кандидате:

 • знање енглеског језика
 • знање рада на рачунару (MS Office, Windows, Excel, интернет)
 • организованост и одговорност
 • пожељно радно искуство на истим или сличним пословима

Опис посла:

 • пријем странака
 • пријем поште и улазних докумената
 • прикупљање, ажурирање, слагање, уредно вођење и прослеђивање пословне документације
 • обављање помоћних административних и других послова
 • вршење набавке робе и услуга везаних за опште пословање
 • пријем и прослеђивање телефонских позива
 • пословна кореспонденција

Пријаве слати електронским путем до 16.08.2019.

Извор: Infostud.com

Leave a comment