Центар за заштиту и помоћ тражиоцима азила објављује оглас за посао на позицији:

 • Социјални радник
  Београд

Позивају се социјални радници да нам се јаве електронским путем уколико желе да се прикључе нашем психосоцијалном тиму на пословима пружања психосоцијалне помоћи тражиоцима азила и лицима која су добила азилу Републици Србији. Конкурс је отворен до 23.07.2019. године.

Пријави се!

Опис послова:

 • Информисање тражилаца азила и лица која су добила азил о правима и обавезама, систему, поступцима, у канцеларији и ван канцеларије на терену
 • Асистирање тражиоцима азила и лицима која су добила азил у контакту са различитим институцијама
 • Асистирање тражиоцима азила и лицима која су добила азил у остваривању различитих законом загарантованих права
 • Асистирање тражиоцима азила и лицима која су добила азил у социјалној инклузији и у интеграцији у друштво и у локалне средине
 • Осмишљавање и реализовање радионица за децу и младе, припрема за укључивање у систем образовања и праћење наставе
 • Асистирање тражиоцима азила и лицима која су добила азил у процесу запошљавања
 • Осмишљавање и реализовање интерактивних, инклузивних, и других активности у локалној средини
 • Канцеларијски и теренски рад
 • Пратећи административни послови и други послови по налогу руководиоца
  *Напомена – послови се обављају претежно у Београду, а по потреби у центрима за смештај тражилаца азила и другим локацијама широм Србије

Услови конкурса:

 • Завршен факултет (социјални рад и др.)
 • Радно искуство у струци, минимум 3 године, након завршеног факултета
 • Одлично знање енглеског језика
 • Активни возач, Б категорија
 • *Напомена – лиценца Коморе социјалних радника пожељна, претходни друштвени ангажман и активизам, као и претходно искуство у области рада са маргинализованим групама, странцима, избеглицама и мигрантима.

Документација коју је потребно доставити:

 • CV
 • мотивационо писмо

Рок за конкурисање: 23.07.2019.

Извор: Infostud.com

Leave a comment