PОТКА  d.o.o расписује конкурс за радно место:

 • Пројектант
  Београд
  (4 извршиоца)

Конкуриши!

Услови:

 • VII степен стручне спреме,
 • Дипломирани инжењер архитектуре/грађевине
 • Одлично знање програма: AutoCAD, BricsCad, ArmCad, Tower, Adobe Photoshop, MS Office, знање програма за визуелизацију и БИМ пројектовање ArchiCAD, 3D Max i/ili SketchUp,
 • Прецизност и аналитичност,
 • Комуникативност и спремност за тимски рад.

Задаци радног места:

 • Израда идејних решења укључујући и њихову визуелизацију,
 • Разрада пројектне документације архитектонско-грађевниских пројеката са свим пратецим инсталацијама и опремом у складу са захтевима инвеститора и важећим законима, правилницима и урбанистичким условима,
 • Координација са пројектантима свих фаза – учесника у пројекту,
 • Комуникација са надлежним службама уз исходовање дозвола и преко CEOP апликације,
 • Извештавање о свим активностима и резултатима.

Рок за конкурисање: 02.08.2019.

Више информација можете пронаћи овде. 

Извор:Infostud.com

Leave a comment