Фондација Konrad Adenauer (KAS) и Београдска отворена школа (БОШ) организују двосеместрални образовни програм „ПолитиКАС“ за одабране младе лидере из Србије.

ПолитиКАС

Образовни програм „ПолитиКАС“ намењен је представницима и представницама политичких странака и активистима и активисткињама организација грађанског друштва које у свом раду заступају вредности десног центра и умерене деснице.

Циљ програма је да полазницима и полазницама пружи додатна знања из области савремене политичке теорије и праксе која ће допринети унапређењу политичког рада и подстакне њихово умрежавање ради унапређења заједничке сарадње значајне за успешније заступање идеја и вредности њихових организација.

Више информација о програму можете погледати ОВДЕ.

Услови за пријаву кандидата:

  • Да су млађи од 30 година;
  • Да су активни чланови и чланице политичких странака десног центра и умерене деснице или активисти/киње организација грађанског друштва које у свом раду заступају вредности десног центра и умерене деснице;
  • Да желе да се едукују и више ангажују у друштвено-политичком животу.

Документација за пријаву:

  • Попуњен пријавни формулар са одговарајућом фотографијом. ОВДЕ можете пронаћи пријавни формулар;
  • CV (биографију) са подацима о образовању, професионалном, друштвеном и политичком ангажману;
  • 2 препоруке од којих је неопходно да једна буде из политичке партије или организације грађанског друштва у којој је кандидат ангажован.
  • У обзир ће бити узете само пријаве које садрже комплетно попуњену документацију и ако било шта од наведених документата буде недостајало пријава ће бити проглашена неважећом.

Конкурс за пријављивање кандидата за XI генерацију отворен је до 31. јула 2019. године до 23:59 часова.

Овде можете пронаћи пријавни формулар.

Заинтересовани кандидати и кандидаткиње се пријављују слањем неопходне документације на имејл адресу politikas@bos.rs.

Након прегледа пријавне документације и интервјуа са кандидатима и кандидаткињама, КАС и БОШ ће урадити селекцију и одабрати најбоље, водећи рачуна о квалитету, равноправној родној и локалној и организационој заступљености.

Изабрани кандидати и кандидаткиње потписују са КАС-ом и БОШ-ом Уговор о похађању образовног програма „ПолитиКАС” и обавезују се да ће одговорно и савесно похађати програм и извршавати обавезе преузете овим Уговором.

За све додатне информације и питања, пишите на имејл адресу politikas@bos.rs.

Извор: Портал Млади

Leave a comment