Kappa Star Grupa (www.kappastar.com) расписује конкурс за правника. 

Искористите ову прилику и придружите се њиховом тиму – траже амбициозне, вредне и посвећене кандидате за позицију:

 • Правник / Kappa Star Grupa
  Београд

Правници конкуришите!

Задужења:

 • Давање правних савета и препорука
 • Израда уговора
 • Израда општих и појединачних аката
 • Пружање правне подршке свим чланицама Kappa Star Grupe
 • Самостално вршење анализе потенцијалних ризика, активно предлагање мера и саветовање менаџмента у циљу заштите друштва и унапређења пословања, у складу са важећим прописима
 • Вршење контроле усклађености пословања друштава са важећим прописима
 • Заступање пред судовима, државним органима и осталим институцијама
 • Припремање извештаја, евиденција, планова и документације по налогу претпостављеног у захтеваном садржају и форми

Услови:

 • Дипломирани правник, минимум 3 године искуства
 • Пожељан је положен правосудни испит
 • Енглески језик – напредни ниво
 • Познавање MS Office пакета
 • Возачка дозвола Б категорије – активан возач

Пожељне карактеристике:

 • Проактивност и оријентисаност на резултат
 • Аналитичност и систематичност у раду
 • Ажурност, тачност и прецизност у раду
 • Способност брзог реаговања и доношења одлука
 • Тимски рад
 • Одличне комуникационе вештине
 • Флексибилност у раду

Заинтересовани кандидати могу послати свој CV са фотографијом најкасније до 16.07.2019.

Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор.

Извор: Infostud.com

Leave a comment