Једна од важнијих психотерапијских алатки јесте ПОСМАТРАЊЕ. Често је посматрање важније и од слушања. У складу са тим, једно од принципа којима се водимо је да се унутрашњост човека пресликава на његову спољашност.

Неред у глави – неред у соби!

Да ли је неговање нереда и хаоса у окружењу у којем боравимо ствар унутрашњег хаоса и нереда, младалачки бунт, или пак одраз креативности? На то питање заједно ћемо дати одговор на овај радионици.

На радионици ћемо:

  • Изнети аргументе зашто је важно држати ред у окружењу у којем боравимо?
  • Какав утицај има хаос и неред на нашу психу?
  • Због чега су најразвијенија друштва у свету, одлично организована, где постоји јасан план и ред?
  • Да ли то правило важи и за индивидуе?
  • Како се млади понашају у том контексту и зашто?
  • Да ли постоји „уметнички неред“ и чега је он одраз?

На крају ћемо да дискутујемо о овој теми, где ће млади имати прилику да изнесу свој став и аргументују га, а после ћемо опрати све шоље које смо искористили и лепо их сложити. 🙂

Радионицу води Филип Ђорђевић, дипломирани психолог, психолошки саветник, психотерапеут трансакционе анализе (у едукацији), оснивач Психолошког саветовалишта „Ђорђевић“ у Новом Саду.

Учешће на радионици је бесплатно али је потребно претходно испунити пријаву. 
Рок за слање пријава је 22.07. до 12 часова.

Leave a comment