Адвокатска канцеларија Алексић са сарадницима расписује конкурс за радно место:

 • Пословни секретар/секретарица
  Београд

Пријави се на конкурс!

Опис посла:

 • пријем странака, пословних партнера
 • пријем поште, припрема, вођење и прослеђивање докумената
 • обављање помоћних и других послова, као и извршавање осталих задатака по налогу непосредног руководиоца
 • организација и праћење пословних састанака
 • обављање оперативних административних послова
 • организација, координација и пружање логистичке подршке члановима канцеларије

Услови:

 • минимум средња стручна спрема
 • познавање дактилографије и пословне администрације и кореспонденције (1А класа у куцању)
 • знање енглеског језика (средњи ниво)
 • пожељно познавање другог страног језика
 • перфектно познавање рада на рачунару (Word, Excel као примарно и осталих Office пакет програма, познавање принципа рада на факсу, скенеру, фотокопир машини и сл.) и познавање осталих ИТ технологија
 • познавање послова везаних за платни промет и услуге
 • спремност за тимски рад, одговорност
 • прилагодљивост, динамичност и сналажљивост у различитим ситуацијама
 • способност веште вербалне и писане комуникације, иницијатива, савесност, ентузијазам, позитиван став, брзина и ефикасност у раду
 • минимум две године радног искуства на сличним пословима
 • возачка дозвола Б категорије

Нудe:

 • стални радни однос
 • почетна плата од 40.000,00 динара
 • рад у модерном, креативном и динамичном окружењу

Контактираће само кандидате који уђу у ужи избор.

Рок за конкурисање: 12.07.2019.

Извор: Infostud.com

Leave a comment