AIGO је један од водећих систем интегратора у Србији који препознаје потребе ИТ тржишта и пружа поуздану, прилагођену и свеобухватну подршку. Нуди мултивендорска ИТ решења за успостављање ефикасног и интегрисаног система операција за успешно канцеларијско пословање. Пружају услуге из области консалтинга, дизајна решења, имплементације и редовног сервиса за мала, средња и велика предузећа.

Конкуриши!

 

Потребан им је:

 • Менаџер правних послова
  Београд

Опис посла:

 • самостално обавља најзахтевније правне послове за потребе Друштва
 • израђује интерне акте Друштва
 • даје стручна правна мишљења и савете
 • припрема и покреће судске спорове
 • континуирано прати законску регулативу
 • обавља писмену и усмену комуникацију са пословним партнерима и странкама за потребе руководства Друштва
 • координира радом правне службе
 • подстиче развој потенцијала запослених, тимског духа и организационе културе
 • учествује у утврђивању потреба за усавршавањем кадрова
 • пружа постојећим и потенцијалним запосленима валидне и правовремене информације
 • прати месечне активности и припрема периодичне извештаје о раду

Одговорност:

 • за квалитетно и ефикасно вршење стручних, оперативних и организационих послова наведених у опису радног места
 • за поверљивост информација и професионалан однос према клијентима
 • за уредно ажурирање, вођење и архивирање пословне документације

Очекивања:

 • изражена проактивност и самосталност у послу
 • преузимање одговорности, иницијативе и брзо доношење одлука
 • јасно давање упутстава колегама, њихово мотивисање ка развоју
 • координација и вођење тима људи
 • добре перформансе при раду под притиском
 • високи стандарди у вези квалитета и продуктивности
 • постављање и развијање стратегија и реализација организационих циљева
 • систематичност и преданост циљевима
 • континуирано усавршавање
 • преговарачке способности

Услови:

 • факултетско образовање (правни факултет)
 • 5+ година радног искуства у привредном праву
 • искуство на руководећој позицији
 • конверзација на енглеском
 • возачка дозвола Б категорије
 • рад на рачунару – MS Office (Word, Excel, PowerPoint)

Пријавом на овај конкурс сагласни сте да вас, уколико не будете изабрани у првом кругу, послодавац може контактирати у периоду од наредних годину дана, уколико се укаже потреба за истим или сличним радним местом.

Рок за конкурисање: 29.06.2019.

Извор: Infostud.com

Leave a comment