Од овог октобра, Природно-математички факултет на Департману за географију, туризам и хотелијерство креће са новим, савременим студијским програмом – студијски програм геоинформатика. 

Основне академске студије Геоинформатике су прилагођене потребама тржишта, са циљем да одговоре на евидентан пораст тражње за стручњацима геоинформатичког профила у Србији, а студенти се такође припремају и за учешће на међународном тржишту рада преко freelance  модела запошљавања. Завршетком овог студијског програма, стиче се звање Дипломирани географ – Геоинформатике. Школовање траје 8 семестара (240 ЕСПБ).

Програм је креиран у склопу пројекта “Унапређење примене геоинформационих технологија у студијским програмима природних наука и дуалном образовању” којег је финансирало Министарство просвете, науке и технолошког развоја и почеће са реализацијом 1. октобра 2019. године. Геоинформатика се бави проучавањем суштине и функција геоинформације и припреме информација у облику геоподатака. Основа је географских информационих система (ГИС), а заједничка компонента свих примена геонформатике је њихов однос према простору.

Leave a comment