Расписујемо конкурс за радну позицију:

Виши асистент продаје (м/ж)
1 извршилац
Место рада: Оџаци

Можда је ово прилика баш за тебе!

Кључна задужења:

 • Организација и вођење целокупне администрације везане за послове продаје, што се односи на:
 • Обрада поруџбина купаца
 • Припрему докумената за отпрему робе и издавање фактура (домаће и иностране)
 • Издавање налога магацину за издавање готових производа
 • Благовремено достављање одговарајуће документације служби књиговодства
 • Евиденција рекламација купаца
 • Континуирано ажурирање целокупне администрације везане за послове продаје
 • Кореспонденција са купцима и добављачима (усмена и писана), што се односи на:
 • Контактирање купаца и усаглашавање свих евентуалних нејасноћа
 • Пријем и комуникација са купцима који долазе на локацију компаније Греинер у Оџацима

Потребна знања:

 • Минимум IV степен стручне спреме, било које струке
 • Пожељно радно искуство на подручју продаје
 • Активно знање енглеског језика (минимум средњи ниво)

Извор:Infostud.com

Leave a comment