Energoprojekt holding a.d. током 68 година пословања Енергопројект се развио у комплексни пословни систем, који данас интегрише 11 компанија са седиштем у Србији и 22 компаније, представништва и филијале у иностранству, нудећи широк спектар услуга укључујући консалтинг, инжењеринг, изградњу и опремање.

Конкуриши!

Energoprojekt holding a.d. је део система Енергопројект који пружа правне, финансијске, развојне, маркетиншке и услуге интерне ревизије осталим друштвима система.

Потребан им је:

 • Извршилац за заступање
  Београд

ОПИС ПОСЛА:

 • заступа друштва из Система Енергопројект у управним, прекршајним и судским поступцима
 • заступа друштва из Система Енергопројект у поступцима мирења, медијације и, по потреби, у домаћим арбитражним поступцима
 • припрема поднеске, доказе и друге материјале за горе наведене поступке
 • иницира поступак извршења и прати извршење
 • води евиденцију судских и других поступака са подацима о току поступка
 • припрема документа у вези са вансудским поравнањима

УСЛОВИ:

 • завршен правни факултет
 • положен правосудни испит
 • поседовање радног искуства на наведеним пословима
 • знање енглеског језика

НУДЕ:

 • динамично радно окружење
 • радни однос на неодређено време

Биће контактирани само они кандидати који уђу у ужи избор.

Рок за конкурисање: 19.06.2019.

Leave a comment