Virtus расписује конкурс за радну позицију Бренд менаџер.

Конкуриши!

УСЛОВИ:
VI степен ВШС или VII степен ВСС
ОПИС ПОСЛА:

  • Обавља послове промета робе и услуга из делатности послодавца уз стриктно поштовање законских прописа,
  • Истражује тржиште и налази потенцијалне купце,
  • Одговара за избор солвентних купаца и наплату продате робе,
  • Успоставља и одржава стални контакт са купцима и дистрибутерима,
  • Учествује у уговарању послова и припрема елементе за закључивање купопродајних и других уговора,
  • Прати извршење уговорених послова и одговара за извршење планских задатака,
  • Ажурно води све потребне евиденције о промету, залихама и ненаплаћеним потраживањима и неплаћеним обавезама,
  • Врши архивирање комерцијалне документације и одговоран је за исту,
  • Обавља и друге послове по налогу Генералног Директора и Директора продаје.

ОКВИРНА ПЛАТА:
50.000,00 – 150.000,00 РСД.
Рок за конкурисање: 28.06.2019. Конкуриши овде.

Извор: Infostud. com

Leave a comment