Пројекат ‚‚Данас млади, сутра лидери” је усмерен на младе између 16 и 26 година са основним циљем омогућавања равноправног приступа свим техникама, вештинама и знању које захтева модерно тржиште рада.

Пријави се! Радионице чекају!

У оквиру пројекта се у седам градова широм Србије одржавају две радионице: ‚‚Основе ИТ: Увод у WordPress” и ‚‚Професионална оријентација, активизам и лидерство”.

Следећи град у којем ће бити одржане ове радионице, усмерене на усвајање знања и вештина потребних за запошљавање и самозапошљавање, професионалну оријентацију, емоционалну писменост, активизам, медијску и ИТ писменост, је Шабац и то од 17. до 19. маја у просторијама Центра за стручно усавршавање.

Пројекат је финансиран од стране Европске уније (ИПА 2014) и кофинансиран од стране Владе Републике Србије, а спроводе га Инситут за јавну политику у сарадњи са Школом нових визија у образовању.

Основе ИТ: Увод у WordPress
Радионица је комбинација теоријских предавања и практичног  ‚‚hands on” дела где се полазницима прво детаљно објашњавају концепти, а затим се демонстрирају и практично. Тренинг је подељен у више целина које су распоређене у три дана. Свака целина се надовезује на претходну и има за циљ да полазницима детаљно објасни концепте и да их припреми, како за наредну целину, тако и за реалну примену у пракси. Током тродневне интензивне радионице полазници ће стећи знање довољно да самостално направе свој први веб сајт, који могу лако да одржавају.

Више детаља о овој радионици, као и комплетна сатница, доступно је на овом линку.

Коме је намењена радионица?
Радионица је намењена младима од 20 до 26 година са територије општине Шабац, а предуслов за упис је познавање енглеског језика, напредно познавање рада на рачунару, манипулација фајловима као и коришћење интернета уз минимално разумевање како интернет функционише. Уз то радиница је намењена свима онима који желе да направе свој први веб сајт без програмирања.

Професионална оријентација, активизам и лидерство
Главни циљ радионице, која је намењена младима од 16 до 20 година, је пружање подршке младима за активизам, рад и запошљавање кроз изградњу личних и професионалних капацитета.

Радионице су комбинација интерактивног, индивидуалног и тимског рада, вођених дискусија и презентације. Јачањем личних капацитета, добрим постављањем циљева, разумевањем СWОТ анализе учесници радионице ће бити оспособљени да научено имплементирају у свим аспектима живота.

Циљ је да се након ове уводне радионице млади осећају сигурније у своје образовне, животне и професионалне циљеве. Радионица ће им такође пружити алате и технике како да неке од својих пројектних идеја спроведу у дело, оспособљавајући их вештинама за формирање пројектне или пословне идеје.

Детаље о програму ове радионице заинтересовани могу наћи овде.

Пријава
Радионице ће бити одржане од 17. до 19. маја у Шапцу у просторијама Центра за стручно усавршавање. Учешће на овим радионицама је бесплатно, а број места је ограничен на 15 по радионици. Сви заинтересовани из Шапца и околине могу да се пријаве до 15. маја у 17 часова кликом на назив радионице коју желе да похађају: Основе ИТ: Увод у WordPress и Професионална оријентација, активизам и лидерство.

Извор: Najstudent.com

Leave a comment