Јавна установа “Ратковићеве вечери поезије“ расписала је конкурс за Награду “Ристо Ратковић” и конкурс за награду “Ратковићеве вечери поезије”, који траје од 05. марта до 1. јула 2019.

средње школе
Пријави се!

За Награду “Ристо Ратковић” могу конкурисати самосталне збирке поезије које су први пут објављене између прошлогодишње и овогодишње манифестације. Поновљена издања и избори, не могу конкурисати за Награду.

Предлоге могу слати: издавачке куће, институције, организације, појединци и аутори из Црне Горе, Босне и Херцеговине, Србије и Хрватске.

Заинтересовани су дужни доставити шест примерка књиге коју предлажу за награду.

На конкурс за награду “Ратковићевих вечери поезије” за песнике до 27 година потребно је доставити, у шест примерка, рукопис необјављене збирке поезије потписан шифром и са адресом и решењем шифре у посебном коверту

Све предлоге достављати на адресу: Јавна установа “Ратковићеве вечери поезије”, улица Муха Диздаревића бб, 84.000 Бијело Поље – Црна Гора, са назнаком “За конкурс Ратковићевих вечери поезије”.

Додатне информације заинтересовани могу добити на број телефона +382 67 614 711, или e-mail rvp@bijelopolje.co.me.

 

Leave a comment