G-BiKE: ЕВРОПСКА МРЕЖА НАУЧНИКА ЗА ИНТЕГРИСАЊЕ ГЕНОМСКИХ ПОДАТАКА У
УПРАВЉАЊУ ЕКОСИСТЕМА

PMF партнер у новом пројекту који финансира европска комисија.

Пројекат занимљивог акронима – G-BiKE, COST Action Genomic Blodiversity Knowledge for Resilient, је новофинансирани пројекат Европске Уније који има за циљ да повеже научнике и управљаче и кориснике природних добара широм Европе како би се указало на значај
примене научних сазнања из генетике и геномике у заштити биљног и животињског света.

Иако се данас генетички подаци могу добити за већину организама, стандардизација протокола за откривање и праћење генетичког диверзитета врста и њиховог адаптивног потенцијала још увек недостаје. Главна идеја G-BiKE пројекта је успостављање коришћења геномских
података као стандардног алата у програмима заштите животне средине,
како би се осигурала перзистентност популација и врста.

Како и сам акроним асоцира на бицикл, тако је и основна идеја пројекта увезивање два точка, један који чине научници и други који чине сви они који директно примењују програме заштите екосистема. Пројекат је започет састанком у Бриселу на коме је присуствовало 45 научника из 27
земаља Европе. Из Србије, на састанку је присутвовало 3 научника: проф. др Михајла Ђан, редовни професор Природно-математичког факултета у Новом Саду, др Невена Величковић, доцент на Природно-математичком факултету у Новом Саду и др Срђан Стојнић, научни сарадник на Институту за низијско шумарство и животну средну у Новом Саду.

Научни програм акције је подељен на 5 тематских целина које су у ствари организоване као радне групе. Тим из Србије ће учествовати у раду групе чији је главни фокус примена генетичких маркера као индикатора у праћењу стања природних популација. Рад ове групе
резултоваће у јединственој бази података, која ће укључивати списак кључних врста Европског континента за развој генетичких и геномских маркера и листу подручја од посебног значаја за имплементацију мера заштите животне средине (оне које су предмет најбржих промена или
која представљају гранична подручја распрострањења врста).

За руководиоца пројекта изабран је др Cristiano Вернеси из Италије, а током првог састанка именовани су и подруководиоци, где је представница из Србије др Невена Величковић именована за позицију Science Communication Manager.

Напомена: 

Пројекат је добијен у оквиру COST програма. COST је међувладин оквир за европску сарадњу у домену науке и технологије, који омогућава да се истраживања, која се финансирају на националном нивоу, а у чијој реализацији учествује најмање пет институција из земаља чланица
програма, координирају на европском нивоу. COST програм финансијски подржава активности које се односе на организацију конференција, семинара, састанака радних група, састанака управних одбора појединачних пројеката овог програма, учешће у тренинзима, летњим
школама, као и трошкове кратких научних посета.

Leave a comment