Кровна организација младих Србије позива студент/киње, дипломце/ке и младе истраживаче/ице да се пријаве на конкурс за истраживачке радове на тему Европске уније и европских интеграција Републике Србије.

Можда је ово конкурс за тебе!

Комисија коју ће формирати Кровна организација младих Србије ће изабрати најбољих 10 радова и објавити их као зборник радова у електронском формату чиме заинтересовани кандидати/киње имају могућност да објаве свој рад у зборнику који ће бити каталогизован и имати међународни број публикације.

КОМС ће три најбоља рада наградити и новчано:

  • 25 000 рсд за прво место,
  • 15 000 рсд за друго место и
  • 10 000 рсд за треће место.

КОМС жели да подстакне студенте/киње и младе истраживаче/ице да се кроз истраживање упуте у функционисање Европске уније, њених институција, у процес европских интеграција и докле је стигла Србија у процесу приступања Европској унији. Теме радова су потпуно отворене и истраживач/ица може да обради било коју тему која има везе са ЕУ. Тему није потребно пријављивати.

На овај начин желимо да подстакнемо младе да се истраживачки баве темом европских интеграција и да буду пример другим младима да се упознају са вредностима и праксама Европске уније.

Овај конкурс за истраживачке радове је подстицај свим младима да објаве свој први научни рад, али и прилика за све младе истраживаче који се баве ЕУ и европским интеграцијама да објаве своје радове.

Могуће је слати и коауторске радове (до 3 аутора/ке). Истраживачи/це могу да шаљу оригиналне научне радове, прегледне радове и осврте. Свакако позивамо истраживаче/ице да пишу истраживачке радове, односно да радове проблематизују, поставе истраживачко питање и хипотезу и развију аргументацију.

Конкурс је отворен до 31. марта 2019. године до 23:59. За пријаву на конкурс потребно је послати ЦВ са списком објављених радова (уколико их имате) и рад на е-маил адресу: office@koms.rs.

Рад мора да садржи све наредне елементе:

  • Име и презиме аутора/ке (е-маил адреса аутора/ке у фоотноте 1 закачена на име и презиме)
  • Афилијација (уколико постоји)
  • Сажетак рада у обиму до 1000 карактера (са размацима)
  • До пет кључних речи
  • Интегрални део рада између 20 000 и 30 000 карактера (са размацима) – без сажетка и списка библиографије
  • Сажетак на енглеском језику у обиму до 1000 карактера (са размацима)
  • До пет кључних речи на енглеском језику

Радови се пишу на латиници са стандардним обликовањем и фонтом (фонт – Times New Roman, величина – 12, проред – 1,5 линија) и достављају се у wорд форматима.

Све додатне информације можете пронаћи на овом сајту .

Извор: Najstudent.com

Leave a comment