Расписује се Конкурс за доделу 4 (четири) награде Задужбине Ђоке Влајковића за најбољи научни рад младих научних радника Универзитета у Београду, са групације:

 • природно-математичких наука,
 • техничко-технолошких наука,
 • медицинских наука и
 • друштвено-хуманистичких наука.

Пријави се!

На Конкурс се могу пријавити млади истраживачи старости до четрдесет година на дан 31. децембар 2018. године.

Награда
Награда у износу од по 100.000,00 динара, доделиће се из средстава Задужбине Ђоке Влајковића.

Критеријуми за добијање награде
Критеријуми за добијање награде су:

 • Научни рад објављен у 2017. и 2018. години са афилијацијом Универзитета у Београду, или евидентиран у 2018. години ДОИ бројем издавача са СЦИ или ССЦИ листа закључно са 31. децембром 2018. године.
 • Научни рад чији је одговорни аутор (цорреспондинг аутхор) кандидат.
 • Научни рад који претходно није упућиван на конкурс за доделу награде Задужбине Ђоке Влајковића.

Потребна документација

 • Пријава (Образац преузети у формату ПДФ са интернет странице Универзитета у Београду www.bg.ac.rs – у делу „Стипендије и конкурси“, или у портирници зграде Универзитета у Београду на Студентском тргу број 1),
 • Потврда о радном односу на Универзитету у Београду,
 • Кратка биографија,
 • Штампани подаци са електронске личне карте или фотокопија важеће личне карте,
 • Научни рад који је објављен у часопису издавача са SCI или SSCI листа.

Комплетна документација доставља се у електронској форми, у ПДФ формату, као један документ, као и у штампаној форми.

Пријава
Рок за подношење пријава је од 10.12.2018. године до 25.01.2019. године.

Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг бр. 1 са назнаком – Конкурс за награду Задужбине Ђоке Влајковића.

Електронска адреса на коју треба доставити документацију је: popovm1@rect.bg.ac.rs.

Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити у Сектору за инвестиције и управљање имовином Универзитета и универзитетских задужбина и фондација, на телефон: (011) 3207-426.

Извор: Najstudent. com

Leave a comment