Развојни програм ЕУ ПРО организује ликовни конкурс за календар за 2019. годину, како би наставио традицију дугу дванаест година успостављену током претходних сродних порграма – ПРО 1 и 2, ЕУ и Европски ПРОГРЕС.

Пријави се!

Путем ликовног конкурса за календар ЕУ ПРО позива ученике и ученице из 99 градова и општина Србије да се боље упознају и да промовишу различите аспекте дугогодишњег односа који граде Србија и Европска унија. Конкурс је и прилика да се препознају, охрабре и награде уметнички надарени и друштвено ангажовани ђаци средњих школа, као и самих школа које подржавају креативни развој младих у општинама укљученим у Програм.

Конкурс у 2018. години пред ученике и ученице средњих школа поставља задатак да ликовно одговоре на питање „Чиме ћемо обогатити ЕУ?“

Циљ ове теме је да инспирише учеснике и учеснице да размишљају о Србији као држави са богатом историјом и традицијом и живописним културним наслеђем, али и као модерном друштву које живи и промовише кључне Европске вредности те да кроз те различите аспекте препознају квалитете који би додали вредности Европској унији.

Циљеви

 • Подстаћи становништво 99 локалних самоуправа да европске интеграције види као реципрочан и узајамно користан процес како за ЕУ, тако и за Србију;
 • Инспирисати омладину да препозна на који начин ће Србија допринети и обогатити Европску унију након приступања;
 • Унапредити услове за учење у школи која је остварила најбољи резултат на конкурсу;
 • Охрабрити ученике и ученице средњих школа да негују свој уметнички таленат.

Тема конкурса

„Чиме ћемо обогатити ЕУ?“ има за циљ да помери дискурс о европским интеграцијама од оног који је углавном фокусиран на користи/мане тог процеса за Србију, и пасивну улогу Србије у њему, ка једном који интеграције схвата као реципрочне и узајамно корисне. Улога Србије, схваћена на овај начин, је активна и креативна – Србија Европској унији може понудити богато културно наслеђе, образовану и квалификовану радну снагу, индустрију која је деценијама пажљиво развијана, успешне научнике и научнице, као и важне научне иницијативе и, самим тим, допринети и обогатити многе сфере ЕУ.

Формат радова

 • Радови који се подносе на конкурс за календар не смеју бити већи од А3 формата (42 cm x 29,7 cm).
 • Радови могу бити у форми илустрације, цртежа, слике или колажа.

Сваки рад мора имати кратко текстуално објашњење о идентификованој предности Србије и разлогу зашто је одабрана. Радови поднети без текстуалног објашњења неће бити узети у обзир. Објашњења морају бити добро написана и биће оцењивана приликом одабира победничких радова. Она могу бити штампана или писана руком на полеђини рада или приложена на посебном листу папира, а у неким се случајевима могу чак и интегрисати у само уметничко дело.

Ученици и ученице који су на било којем од претходних конкурса организованим у оквиру програма Европски ПРОГРЕС освојили прво, друго или треће место не могу поново да заузму једно од та три места, односно не могу да освоје прве три награде. Они, међутим, имају право да учествују на конкурсу и заузму било које од преосталих девет места.

Обавезе школа које учествују на конкурсу

 • Средње школе које одлуче да учествују на конкурсу за календар морају да организују интерно такмичење отворено за све ђаке, те да изаберу до пет (5) најбољих радова које ће послати на конкурс;
  Професори/професорке из школа које учествују на конкурсу се саветују да са ученицима и ученицама покрену разговор на тему конкурса и да их у изради радова кроз консултације и усмеравање подрже;
 • Школе ће се оцењивати на основу труда које су уложиле у организовање интерних школских такмичења;
 • Интерни школски конкурс мора бити документован и приложен у форми кратког текстуалног описа праћеног фотографијама и/или видео записима и послат заједно са радовима, како би се школа квалификовала да буде награђена;
 • Само један рад по ученику може се предати за конкурс за календар ЕУ ПРО-а;
 • Одабрани уметнички радови треба да се доставе (поштом или лично) канцеларији ЕУ ПРО-а на
  следећу адресу:
  УНОПС/ЕУ ПРО
  Назнака „Ликовни конкурс”
  Скерлићева 4
  11000 Београд
 • Заинтересовани ученици/це школа у којима не постоји интерни процес одабира радова подстичу се да сами пошаљу своје радове;
 • Рок за предају радова је 15. новембар 2018. године до 12.00 часова.

Процес одабира

 • ЕУ ПРО комисија за одабир најбољих радова биће сачињена од пет чланова, од којих ће барем двоје имати уметничко искуство;
 • Комисија за одабир ће од свих добијених радова направити ужи избор од 12 најбољих;
  Комисија за одабир ће, од 12 радова из ужег избора, прогласити друго и треће место, као и најбољи, првонаграђени рад;
 • Неки или свих 12 радова биће одштампани на календару ЕУ ПРО-а за 2019. годину;
 • Комисија за одабир ће одабрати најбољу школу на основу труда уложеног у организовање интерног школског конкурса.

Општа правила конкурса

 • Учешће на конкурсу је бесплатно;
 • Сви радови који не одговарају теми или не испуњавају техничке/ауторске захтеве биће дисквалификовани;
 • Могу се поднети само радови који још нису објављени;
 • На полеђини сваког поднетог рада морају се навести следеће информације:
  Назив и адреса школе
  Пуно име и презиме ученика
  Пуно име и презиме професора који надзире рад
 • Кратко текстуално објашњење о одабраној користи Србије за ЕУ и образложење тог избора.
 • Радови који носе неумесне називе могу бити дисквалификовани;
 • Аутори и школе морају гарантовати да ниједан елемент поднетих радова не представља копију других оригиналних радова ;
 • Све слике искоришћене у раду морају бити у складу са важећим Законом о ауторским и сродним правима Републике Србије;
 • Ученици и ученице који су на претходним конкурсима заузели прво, друго или треће место немају право да поново добију једну од те три награде. Они, међутим, имају право да учествују на конкурсу и заузму било које од преосталих девет места;
 • Аутори/ке задржавају ауторска права над својим радовима и моћи ће да их користе у сопственим штампаним и онлајн портфолијима, на изложбама, у књигама и другим публикацијама, да их шаљу (укључујући и продају) заинтересованим клијентима након завршетка конкурса за календар ЕУ ПРО-а за 2019. годину, у децембру 2018;
 • Учешћем на овом конкурсу аутори/ке и школе су сагласни са тим да ЕУ ПРО и Делегација Европске уније у Републици Србији (ДЕУ) такође могу користити радове у сврху своје промоције, публицитета, вести, информативне обуке или подизања свести, а без претходне дозволе аутора;
 • Имена аутора/ки најбољих радова биће наведена на календару ЕУ ПРО-а за 2019. годину;
 • ЕУ ПРО неће сносити трошкове израде и подношења ликовних радова;

Награде за ученике и професоре

За 12 најбољих радова биће додељене следеће награде:

 • Прва награда – лаптоп рачунар
 • Друга и трећа награда – таблет рачунари
 • Девет утешних награда – мобилни телефони
 • Професорима/кама три првонаграђена учесника/це ће бити поклоњени мобилни телефони
 • Награда за победничку школу

Комисија за одабир такође ће разматрати и посвећеност у организацији интерног школског конкурса.

Једна средња школа добиће посебну награду за труд уложен у организовање школског конкурса, укупан број и квалитет поднетих радова.

Победничка школа ће добити лаптоп рачунар, пројектор и пратећу опрему, што би требало да допринесе унапређењу услова за образовање ученика и ученица.

Свечаност доделе награда
ЕУ ПРО ће организовати свечанут доделу награда у децембру 2018. године. У оквиру свечаности биће организована изложба најбољих приспелих радова и представљен календар ЕУ ПРО-а за 2019. годину.

Извор: Канцеларија за младе Лесковац

 

Leave a comment