Желиш да утичеш на промене у друштву и да својим знањем и ангажовањем активно мењаш на боље друштво у којем живиш?

Школа за младе лидере са инвалидитетом

Ако је твој одговор ДА! Онда се пријави за Школу за младе лидере!

Форум младих са инвалидитетом у партнерству са Удружењем студената са хендикепом позивају младе са инвалидитетом/хендикепом широм Србије да се пријаве на јединствен едукативни програм:

“ШКОЛА ЗА МЛАДЕ ЛИДЕРЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ/ХЕНДИКЕПОМ”

Школа је намењена младима са инвалидитетом/хендикепом (старости 15-35 година) који желе да допринесу променама у својим локалним заједницама и раде на личном развоју. Програм школе је осмишљен да оснажи младе лидере и лидерке са инвалидитетон/хендикепом у области самозаступања, политичке партиципације, социјалног укључивања, антидискриминације и лидерских вештина као личних особина за обављање активне улоге у друштвеним и омладинским активностима.

Кључне области обука су:

  • Инклузивна омладинска политика, остваривање загарантованих права и учешће младих са инвалидитетом/хендикепом у друштвеним процесима;
  • Јавно заговарање и јавни наступ;
  • Дигиталне и медијске вештине у активизму.

Реализоваће се 3 обуке, свака обука ће трајати 3 дана, са динамиком реализације једном месечно, и биће одржане на различитим локацијама у новембру, децембру, и јануару месецу.

Организатори покривају трошкове:

  • превоза*,
  • смештаја на бази пуног пансиона,
  • исхране,
  • обезбеђивања радних материјала за све учеснике и учеснице.

*за особе које долазе својим колима организатори рефундирају трошкове превоза у износу од 17 динара по пређеном километру, с тим што је потребно да најмање три особе дође истим возилом. За реализацију рефундације потребно је узети готовински рачун за гориво.

Пројектни тим покрива трошкове ангажовања персоналног/е асистента/киње младима са инвалидитетом/хендикепом којима је потребна за учешће у раду, радне материјале у различитим форматима (на основу претходно исказаних потреба – електронски, увећана штампа…), и остале облике прилагођавања индивидуалним начинима функционисања (уколико су претходно јасно назначени у пријавном формулару који следи у наставку).

Број места за полазнике и полазнице Школе је ограничен, а биће изабране особе из већег броја различитих места у Републици Србији.

Попуњени пријавни формулар послати на адресу prijave@fmi.rs најкасније до 15. новембра 2018. године.

Пријавни формулар можете пронаћи на сајту Канцеларије за младе града Београда.

За све додатне информације пишите нам на маил пријаве@фми.рс или нам се јавите на 011 39 101 06 или 069 730 755.

Извор: Канцеларија за младе града Београда

Leave a comment