4.-7.децембар 2018. године

Удружење студената са хендикепом у партнерству са Националном канцеларијом за младе и Београдским центром за људска права организује тродневни тренинг „Партиципација младих са хендикепом“ који ће се одржати у периоду од 4. до 7. децембра 2018. године.

Партиципација младих са хендикепом

Тродневни тренинг „Млади са хендикепом у инклузивном друштву“ сензибилисаће и оснажити младе са хендикепом из локалних заједница у Србији за укључивање у програме и активности канцеларија за младе, омладинских организација и институција на локалном нивоу, као и важност приступа питањима младих (и генерално особа) са хендикепом кроз људска права и социјалну инклузију.

Тренинг се реализује у оквиру пројекта „Млади у инклузивном друштву кроз подизање капацитета канцеларија за младе за локално укључивање младих са хендикепом“ уз финансијску подршку Министарства омладине и спорта Републике Србије.

Тренинг „Партиципација младих са хендикепом“ сензибилисаће и оснажити младе са хендикепом за активно укључивање у програме и активности Канцеларија за младе на локалном нивоу.

Учесници и учеснице тренинга ће имати прилику да се упознају са основним начелима социјалне инклузије и социјалног укључивања кроз приступ људским правима као и законодавства и права у Србији, а биће представљени различити аспекти укључености особа са хендикепом у друштво (сервиси подршке, људска права, самостални живот) и значај организовања активности за младе које су прилагођене младима са хендикепом.

Током и након тренинга, очекује се да ће учесници и учеснице бити:

  • мотивисани за активизам и покретање иницијатива ка смањењу социјалне искључености младих са хендикепом
  • оснажени и мотивисани за самозаступање и заговарање људских права и друштвене укључености
    информисани о постојећим стратешким и законским оквирима за друштвену укљученост у Републици Србији (примарно у области анти-дискриминационих и омладинских политика, образовања и социјалних сервиса)
  • оснажени за локално акционо планирање, организовање и спровођење активности омладинских организација и институција на начин који у пуној мери обезбеђује укљученост младих са хендикепом
    оснажени за иницирање и спровођење активности у области омладинске политике који су доступне за младе са хендикепом

Удружење студената са хендикепом покрива трошкове превоза, смештаја на бази пуног пансиона, исхране и обезбеђивања радних материјала за све учеснике и учеснице, укључујући и њихове персоналне асистенте/асистенткиње.

Пројектни тим обезбеђује надокнаду за ангажовање персоналног/е асистента/киње младима са хендикепом којима је неопходна, а не могу да је сами обезбеде, радне материјале у различитим форматима (на основу претходно исказаних потреба – електронски, увећана штампа, Брајево писмо…), тумаче за знаковни језик и остале облике прилагођавања индивидуалним начинима функционисања (уколико су претходно јасно назначени у пријавном формулару).

Попуњен пријавни формулар (у наставку) послати на мејл prijave@ush.rs најкасније до 17.11.2018.

Извор: Канцеларија за младе града Београда

Leave a comment