На Природно-математичком факултету у Новом Саду се од 10. до 14. септембра одржава највећи регионални научни скуп из области ботанике – 7. Балкански ботанички Конгрес.

Посети конгрес!

Очекује се долазак преко 400 учесника, истраживача из свих ботаничких дисциплина који у фокусу свога рада имају Балканско полуострво и његово флористичко богатство. Гости Конгреса ће бити и истраживачи из удаљених крајева, тако да ће се чути информације и о
свету биљака са различитих страна света и других континената. Пленарни предавачи су еминентни истраживачи из својих области и они ће у оквиру 5 тематских целина одржати уводна предавања првог дана Конгреса. Конгресни рад је организован у десет секција, а гости –
учесници Конгреса ће имати прилике да се упознају и са културним и историјским наслеђем Новог Сада, Сремских Карловаца, Фрушкогорским манастирима и др. Учесници ће у оквиру програма имати и екскурзије, које смо организовали уз помоћ природних добара у непосредном окружењу: Национални парк Фрушка гора, Специјални резервати природе Окањ бара, Русанда и Слано Копово, Тителски брег и Делиблатска пешчара, као и Обедска бара и Засавица.

Организацију Конгреса су помогле многе институције; конгрес има 7 суорганизаора а пре свих то су наши пријатељи и колеге из Покрајинског завода за заститу природе. Помоћ су пружили и Завод за заштиту природе Србије, Биолошки и Шумарски факултет те Институт за биолошка истраживања Универзитета у Београду, Природњачки музеј у Београду, као и Центар за истраживања у медицини и фармацији Медицинског факултета у Новом Саду. Подршку овом Конгресу дали су Министарство просвете, науке и технолошког развоја Р. Србије као и Министарство заштите животне средине, Покрајински секретаријати за високо образовање и научно-истраживачку делатност и урбанизам и заштиту животне средине, те Град Нови Сад и многи др. Са нама су и Матица српска, али и Јавна предузећа Војводина воде и Војводинашуме, Јавна комунална предузећа Градско зелеинло и Лисје, научни Институти за ратарство и повртарство, прехрамбене технологије и низијско шумарство и животну средину, невладине организације Покрет горана Војводине и удружење студената биологије Јосиф Панчић, часопис Плант Сyстематицс анд еволутион, те Међународне организације за заштиту природе WWF i IUCN, туристичке организације града и Војводине.

Конгресна дешавања ће бити у здањима ректората Универзитета у Новом Саду, Департмана за биологију и екологију која су у оквиру
Универзитетског кампуса, као и у Покрајинском Заводу за заштиту природе. Посебан део програма одвија се у Сремским Карловцима у
Еколошком центру “Радуловачки”.

Детаљан програм Конгреса се може видети на сајту, а контакт за више информација је проф. др Горан Аначков, директор
Департмана за биологију и екологију, ПМФ УНС, 063 66 88 36.

Leave a comment