Пројекат Корак ка бизнису има за циљ да допринесе стварању услова за повећање броја старт-уп заједнице младих на територији градске општине Земун. Поред тога, кроз реализацију активности, пројекат директно доприноси повећању нивоа практичних знања и вештина и води ка стварању кључних компетениција које су важне за запошљавање и самозапошљавање младих. Такође, пројектне активности доприосе и промоцији предузетништва као једне од кључних компетенција у складу са ЕУ директивама.

Можда је ово твоја прилика!

Пројекат Корак ка бизнису има за циљ да допринесе стварању услова за повећање броја старт-уп заједнице младих на територији градске општине Земун. Поред тога, кроз реализацију активности, пројекат директно доприноси повећању нивоа практичних знања и вештина и води ка стварању кључних компетениција које су важне за запошљавање и самозапошљавање младих. Такође, пројектне активности доприосе и промоцији предузетништва као једне од кључних компетенција у складу са ЕУ директивама.
Директна циљна група пројекта су млади од 18-30 који су у систему формалног образовања (ученици и студенти), као и незапослени млади. Избор директних корисника пројекта врши се кроз јавни позив. У поступку селекције кандидата који ће учествовати у пројектним активностима водиће се рачуна о родној равноправности.
Попуњена Пријава се попуњава електоронски и шаље на мејл Канцеларије за младе (kancelarijazamladezemun@gmail.com), или се подноси лично или поштом на писарници Градске општине Земун, Магистратски трг 1, у запечаћеној коверти, на којој мора да пише:
На предњој страни:
• Канцеларија за младе Градске општине Земун, Магистратски трг 1;
• Назнака – „ ЈАВНИ КОНКУРС за избор корисника пројекта „Корак ка бизнису“ – „не отварати”. На полеђини коверте обавезно навести назив и адресу подносиоца Пријаве и контакт телефон подносиоца пријаве.

Рок за подношење пријава са пратећом документацијом је 28. септембар 2018. године до 15 часова.

јавни позив

Извор: Канцеларија за младе града Београда

Leave a comment