Центар за културу Гроцка расписује Конкурс за самосталне, ауторске и групне изложбе за излагачку сезону 2019. године. Пријаве могу поднети академски образовани уметници, чланови УЛУС-а, УЛУПУДС-а, као и афирмисани неакадемски ствараоци, који нису излагали у Центру за културу Гроцка у протекле 2 године. Конкурс је отворен до 25. септембра 2018.

Пријави се!

Савет галерије жирира пристигле пријаве. Установа даје предност уметничким пријавама које показују индивидуалност приступа ликовним медијима и заокружен идејни концепт. Такође, сматра добродошлим пријаве које укључују интеракцију са особеним споменичким идентитетом и архитектуром Ранчићеве куће, припадајућом баштом или јавним просторима Гроцке, у циљу представљања уметности и њених изражајних могућности локалној заједници, као и повезивања ликовног програма Центра за културу Гроцка са средином у којој делује.

Пријаве за конкурс са потребном документацијом треба послати најкасније до 25. септембра 2018. године. Пожељно је да пријаве буду у електронској форми.

Конкурсне пријаве слати на е-маил адресу: centargrocka@gmail.com.

Конкурсна пријава/формулар треба да садржи:

  • податке о аутору (име и презиме, адреса, е-маил и контакт телефон)
  • идејну концепцију (до 2000 карактера)
  • фотографије/јпг радова (мин. 5 фотографија)
  • податке о радовима (техника, димензије, година настанка)
  • професионалну биографију
  • предлог додатних програма (уколико су планирани) током трајања изложбе.

Уколико уметници нису у могућности да документацију пошаљу електронским путем, могу послати пријаву (са назнаком “За конкурс”) поштом на адресу: Центар за културу Гроцка (Ранчићева кућа), Мајевичка 9, 11306 Гроцка.

Конкурсни материјал се не враћа.

Напомена: Услови излагања и обавезе излагача биће накнадно дефинисане.

Важна напомена о могућностима галеријског простора: Галеријски простор Центра за културу Гроцка налази се у оригиналном амбијенту Ранчићеве куће (60м2), старој српској кући с краја 18. и почетка 19. века. Објекат је заштићен од стране Завода за заштиту споменика културе града Београда као споменик културе од великог значаја за РС. Изложбе су просторно орјентисане у две просторије опремљене излагачким витринама. Такав распоред као и габарити просторија погодни су за мање и средње формате, ситну пластику, те су излагачи замољени да концепт изложбе и димензије радова прилагоде назначеном простору и духу објекта. Кућа располаже и великом баштом парковског типа која се користи као летња музичка сцена, али и излагачки простор на отвореном (за форме у простору отпорне на атмосфералије). Видео материјал, инсталације у простору и сл. добродошли су као додатни програм.

Резултати конкурса и списак прихваћених пријава биће објављени до краја новембра месеца 2018. године на сајту Центра за културу Гроцка.

Контакт за додатне информације на телефоне 011 / 850 23 21, 064 / 64 73750 или е-маил: centargrocka@gmail.com.

Извор: Najstudent.com

Leave a comment