Покрајински секретеријат за високо образовање и научно-технолошку делатност објавио је јавни конкурс за пројекте под називом „Право на прву шансу“.

Право на прву шансу!

Услови
Право конкурисања имају лица која испуњавају наведене услове:

1) Да су држављани Републике Србије;

2) Да имају пребивалиште на територији Аутономне покрајине Војводине;

3) Да су звање доктора наука стекли у складу с барем једним од наведених модалитета:

 • у оквиру акредитованих докторских студија,
 • према раније важећим прописима,
 • нострификацијом звања стеченог на студијама у иностранству према важећим прописима у земљи стицања звања,
 • без нострификације звања стеченог на студијама у иностранству, ако је оно стечено на универзитету који је међу првих хиљаду универзитета – према Шангајској листи,;

4) Да поседују ажуриран картон научног радника као део јединствене базе података истраживача у АП Војводини коју води Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност (у даљем тексту: Секретаријат),

5) Да су евидентирани у бази Националне службе за запошљавање као незапослена лица.

Научне области на које се усмерава пројекат

 • Медицинске науке;
 • Техничке науке;
 • Правне и економске науке;
 • Биотехничке науке;
 • Спортске науке;
 • Технолошке науке;
 • Правне и економске науке;
 • Природно-математичке науке;
 • Друштвене и хуманистичке науке;
 • Биотехничке науке.

Потребна документација за пријаву
Потребна документација за пријаву на овај јавни конкурс је следећа:

 • Потписан образац пријаве –два примерка, као и један примерак у електронској форми;
 • Уверење о држављанству Републике Србије;
 • Копија важеће личне карте (као доказ пребивалишта на територији АП Војводине);
 • Уверење о стеченом звању доктора наука;
 • Уверење о незапослености.

Рок пријаве
Заинтересовани и они који испуњавају услове конкурса могу се пријавити и посласти документацију најкасније до 15. септембра 2018. године.

Више информација можете пронаћи овде.

Извор: iSerbia

Leave a comment