Незaпосленост, недовољно учешће младих, немање могућности за путовање, додатно усавршавање и школовање – чине статистичку, медијску или друштвену слику пресека пробелма младих у Србији. Ипак, врло је једноставно и чак, грубо речено, површно оценити да је највећи проблем младих незапосленост, а да су сами млади често махом себични, незаинтересовани и искључиво усмерени ка друштвеним мрежама.

12. август – Дан младих

Истина јесте да је јако тешко бити млад данас у Србији. И не само данас. Тешко јесте, јер долазиш на већ поређане фигуре и ти сад ту треба да се уклопиш и нађеш свој простор.

Простор у који долазе млади састављен је из омладинских и организација за младе, ђачког и студентског парламента, локалних канцеларија за младе, локалних и републичких акционих планова, разних механизама, министарстава и локалних управа. Већине, ако не свега тога, пре само десет година није ни било. И, још конкретније, у Новом Саду, до пре само годину дана нисмо имали нисмо имали Градоначелников савет за младе, градски буџет за младе је био дупло мањи, нисмо имали Омладински клуб (сада имамо три у Новом Саду), а о култури и вредностима унутар самог омладинског сектора и друштва у целини да и не говоримо. У последње две године приметан је напредак у омладинској политици и важно је да се на томе континуирано и дугорочно ради.

А, до свега дошли смо заједно – тако што је омладински цивилни сектор радио заједно са доносиоцима одлука. Да ли је то довољно? Не, наравно. Али је евидентно и да су направљени помаци само између два Међународна дана младих.

У овом тренутку наилазимо на следећу озбиљну препреку – како омладинску политику приближити младима? Како охрабрити, мотивисати и информисати младе да кроз постојеће системе остваре своја права, реализују идеје и постану активни чланови друштвене заједнице. Време је да силни механизми на којима радимо буду осетни у животима младих људи. Да све што се ради, што се гради, на чему се ствара, буде присутно и опиљиво у свакодневници. И што је најважније у свему када је реч о раду са младима, изузетно је важан – континуитет.

Управо је то једна од најважнијих мисија ОПЕНС-а у наредне три године.

Ефекат који ОПЕНС и омладинске организације имају на омладинску политку, треба да се пренесе и на друге сегменте друштва и да млади, ношени енергијом и успесима које су имали на пољу омладинске политике, могу можда мало више да утичу и на политику запошљавања, или на здравствену или економску политику.

Титула Омладинске престонице Европе није титула ОПЕНС тима, већ града, организација, институција и грађана. А, како би искористили шансу која се налази пред нама, неопходно је да се сви пробудимо и укључимо.

2019. година је близу, а ово је можда прилика коју смо чекали дуго времена. Од тога како се понашамо сада, када је рефлектор читаве Европе на нама, зависи шта ће остати као легат ове титуле.

 

Leave a comment