Кровна организација младих Србије – КОМС објављује Јавни конкурс за позицију координатор/ка за комуникације и односе са јавношћу  КОМС-а.

Пријави се!

Линијски менаџмент:

Координатор/ка за комуникације одговоран/на је непосредно генералном секретару/ки, а посредно Управном одбору КОМС.

Опис задатка и послова:

Редовно контактира и извештава чланство КОМС, медије, друге организације, институције, сараднике и ширу јавност о активностима и оствареним резултатима КОМС-а;

саставља и координира кампање, промоције и саопштења за медије и јавност КОМС-а;

oрганизује конференције за медије и гостовања на радију и телевизији;

прикупља, анализира и обрађује прикупљене податке за потребе израде пресс clipping-a;

уређује и одржава интернет презентације (сајтове) КОМС и профиле организације на друштвеним мрежама;

координира израду промотивног материјала КОМС и комуникацију са дизајнерима и извршиоцима услуга (штампаријама, монтажерима, итд); поспешује унапређење графичких и визуелних стандарада у КОМС;

обезбеђује видљивост КОМС и донатора током реализације пројектних активности, у штампаним публикацијама, медијским и другим објавама КОМС-a;

води електронски календар КОМС догађаја и састанака;

предлаже и спроводи екстерне и интерне стратегије комуникације;

учествује у припреми предлога пројеката КОМС-a;

учествује у изради периодичних и годишњих извештаја КОМС;

саставља редовне месечне извештаје о медијским објавама и видљивости;

обавља друге послове по налогу генералног секретара.

Стручна спрема: 

Високо образовање на студијама првог степена (основне академске студије, основне струковне студије)

Радно искуство:

Минимум 3 године у радном односу, искуство у области комуникације и ПР-а

Посебни услови:

 • Познавање енглеског језика – напредни ниво
 • Познавање програма за обраду аудио и видео записа, фотографија (нпр. Photoshop, Illustrator, Vimeo, MovieMaker, Vegas, Canva…)
 • Познавање софтвера за уређивање интернет презентација (нпр. WordPress)
 • Способност руковања опремом (нпр. фотоапарат, пројектор)
 • Познавање функционисања друштвених мрежа
 • Познавање алата за онлине оглашавање
 • Способност самосталног деловања и покретање иницијативе
 • Способност рада под притиском и флексибилност у раду
 • Аналитичке способности
 • Искуство у вођењу кампања, заговарању и промоцији
 • Изузетне комуникацијске вештине и вештине јавног наступа
 • Способност рада у тиму и добар тимски дух

Пожељни услови:

 • Искуство у раду у невладином/цивилном сектору
 • Поседује компетенције Омладинског лидера/ке (Познавање основа омладинског рада; Основе комуникације и прихватања различитости; Основе пројектног циклуса; Лидерство и активизам; Информисање младих; Пракса у омладинског раду у заједници)

Шта можете очекивати:

 • Фиксна плата (могућа повећања у складу са повећаним обимом посла)
 • Радно место у Београду
 • Пуно радно време – 40 часова недељно
 • Сарадња са домаћим и иностраним партнерским организацијама, институцијама и медијима
 • Учешће у развоју и унапређењу програма КОМС-а

Тип ангажовања:

 • Уговор о раду на одређено

Период ангажовања:

 • 6 месеци (уз могућност продужења уговора)

Начин пријаве:

Сви заинтересовани кандидати и кандидаткиње треба да пошаљу свој CV, списак референци и контакте пређашњих послодаваца, као и мотивационо писмо (до 500 речи) на емаил адресу konkurs@koms.rs са назнаком „Пријава за радно место Координатор/ка за комуникације и односе са јавношћу КОМС“ најкасније до 10.08.2018. године (до 23.59 часова). Неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

Кандидати/киње који/е прођу у ужи круг биће позвани/е на разговор пред комисијом који ће се обавити у периоду од 13.08. до 15.08.2018. године.

Предвиђен почетак радног ангажмана је 01.09.2018. године, уз обавезан пробни рад (упознавање са задужењима, одговорностима, актуелним програмима и КОМС тимом) у трајању од 5 радних дана (50% радног времена) у периоду од 20.08. до 31.08. 2018. године.

Број извршилаца/тељки: Један (1).

Додатне информације:

За више детаља о конкурсу пишите нам на мејл адресу: stefan.djordjevic@koms.rs.

Контакт телефон 062/467-277 (позивати у периоду од 12 часова до 16 часова)

Више информација о Кровној организацији младих Србије можете наћи на сајту.

Извор: КОМС 

Leave a comment