Министарство привреде објавило је конкурс за финансијску подршку почетницима у предузетништву кроз дoделу финансијских средстава за развој предузетништва. Рок пријаве је до 31.12.2018. године.

Пријави се!

Опште информације
Програм подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2018. години спроводи Министарство привреде Републике Србије у сарадњи са Фондом за развој Републике Србије.

Циљ конкурса

  • Подстицање запошљавања;
  • Подршка почетницима за отпочињање самосталног пословања кроз оснивање нових привредних субјеката;
  • Подршка предузетништву жена, младих и социјалног предузетништва.

Ко може да се пријави?
На овај конкурс могу да се пријаве предузетници, микро и мала привредна друштва, који су регистровани у Агенцији за привредне регистре најраније у 2017. години.

Средства која се додељују
Привредни субјекти који задовоље услове овог програма могу остварити право на финансијску подршку у виду бесповратних средстава у износу до 30 посто вредности улагања.

Преостали износ улагања финансираће се из кредита Фонда за развој Републике Србије са роком отплате до пет година у оквиру кога је грејс период до једне године, а каматна стопа од 1,5 посто годишње уз гаранцију банке или три посто годишње уз остала средства обезбеђења, уз примену валутне клаузуле.

Укупно расположива бесповратна средства за реализацију овог програма су 250 милиона динара. Опредељена средства Фонда за развој Републике Србије  за кредитирање привредних субјеката по овом програму износе 583.333.333,33 динара.
Износ укупних средстава који се одобрава предузетницима и правним лицима по програму не може бити мањи од 400 хиљада динара (кредит у износу од 280 хиљада динара и бесповратна средства у износу од 120 хиљада динара), нити већи од шест милиона динара (кредит у износу од 4 милиона и 200 хиљада динара и бесповратна средства у износу од милион и 800 хиљада динара).

Улагања која се могу финансирати
Са овим средствима могу се финансирати улагања у:

Доградњу/реконструкцију/ адаптацију/ санацију/пословног или производног простора – куповину опреме (нове или половне, не старије од пет година);
Трајна обртна средства, која могу да учествују највише до 20 посто у структури укупног улагања.
Предност ће имати захтеви привредних субјеката чији су оснивачи прошли бесплатну обуку за започињање пословања по Програму Стандардизованог сета услуга за МСПП, који се реализује преко акредитованих регионалних развојних агенција.

Све остале информације, као и начин пријаве можете погледати овде.

Извор: iSerbia

Leave a comment