Lab Prova d.o.o. расписује конкурс за стручног сарадника – водећег инжењера. Више о конкурсу можете сазнати овде, а рок за пријаву је до 01.07.2018. године.

Пријави се!

Опис посла:

 • Праћење стандарда, техничке литературе и семинара ради стручног усавршавања, као и преношење стеченог знања на сараднике;
 • Реализација послова из домена основне делатности лабораторије за техничко испитивање и анализу;
 • Рад са модерном мерном опремом високе прецизности;
 • Коришћење стручних свеобухватних софтвера са моћним алатима за извештавање;
 • Тимски рад на анализи апликације и проналажењу одговарајућег решења;
 • Вођење процеса валидације софистицираних технолошких решења;
 • Координација и вођење процеса свих пословних активности у земљама реализације (Србија, Хрватска, Босна, Русија, Белгија, Холандија, С.Арабија, итд.);
 • Израда стручне техничке документације, протокола, докумената анализе и дизајна простора, опреме, инсталација, система и процеса;
 • Одговорност за усклађеност свих података стручне техничке докуметације која се креира;
 • Израда извештаја о испитивању који произилазе као запис о извршеном испитивању у складу са захтевима референтних техничких стандарда;
 • Одговорност за тачност резултата унетих у извештај о испитивању, као и вршење њихове контроле пре слања готовог извештаја кориснику;
 • Одговорност за израду и предају извештаја о испитивању у уговореном року;
 • Константна тежња да се успостави систем рада чији резултат треба да буде постизање задовољства клијената.

Услови:

 • Факултет техничког усмерења (машински, електротехнички или технолошки);
 • Течна употреба енглеског језика (читање, говор и писање);
 • Знање руског језика пожељно;
 • Напредно знање у погледу рада на рачунару (MS Office пакет – Wорд, Excel);
 • Поседовање возачке дозволе Б категорије (активан возач);
 • Радно искуство пожељно, али није обавезно.

Кључне особине и компетенције:

 • Конкретно, практично размишљање;
 • Развијена способност за апстрактно;
 • Поуздан први утисак;
 • Брзо препознавање могућег;
 • Акција и динамичност;
 • Способност одговорног индивидуалног рада, као и ефикасног рада у тиму;
 • Поузданост, лојалност и изражена самоиницијатива;
 • Усмереност на резултате и ефикасно решавање проблема;
 • Висока радна етика.

Начин пријаве:

CV са фотографијом слати на е-маил: snezana.radosavljevic@labprova.rs и попунити формулар

Локација: Београд
Рок за пријаву: 01/07/2018

Извор: Prakse.rs

 

 

Leave a comment