Привредно друштво „БЕО – СПОРТ СYСТЕМ“ д.о.о. (www.beosport.com ) из Београда у циљу даљег развоја и унапређења пословних активности, расписује конкурс за обављање праксе у области Робног и финансијског књиговодства.

Пријави се на праксу!

Критеријуми за пријаву:

  • Добре организационе способности
  • Познавање рада на рачунару, MS Office програм
  • Способност рада у тиму
  • Комуникативност

Опис посла:

  • Припрема налога магацину
  • Израда извештаја и анализа продаје
  • Обрачун ПДВ – а и израда пореских пријава
  • Књиговодствено евидентирање пословних промена
  • Припрема финансијских извештаја

Ако немате радно искуство, а желите да га стекнете, уколико сте креативни и спремни за ангажовање и даље унапређивање ваших знања и вештина, доставите вашу биографију на е – маил praksa.knjigovodja@beosport.com.

Нудимо Вам учење и напредовање, рад у успешном и позитивном окружењу, а за неке од кандидата и шансу да наставе да раде у нашем колективу.
Градови: Београд
Категорије: Администрација, рачуноводство, ревизија
Рок за конкурисање: 22.07.2018.год. у 23:59

Извор Prakse.rs

Leave a comment