Образовни центар EQUILIBRIO већ пуних 18 година једна је од најпознатијих и најугледнијих институција за учење страних језика на територији града Београда. У оквиру центра већ дуги низ година успешно радимо и са децом у Језичком центру EQUILIBRIO KIDS. EQUILIBRIO KIDS организује годишње курсеве енглеског, немачког и шпанског језика, намењене деци узраста од 3 до 14 година. Осим што код деце негујемо културу учења страних језика од малих ногу, развој билингвалности и љубав према страним језицима и културама, у оквиру наставних процеса препознајемо и подстичемо различите таленте код деце. Тражимо 10 професора енглеског и немачког језика који ће бити код нас на пракси.

         Како предавати деци страни језик?

У сарадњи са Центром за развој каријере Универзитета у Београду и ове године организује се Стручна пракса за студенте завршних година Филолошког, Учитељског и Филозофског факултета/смер Педагогија/, као и дипломиране филологе/педагоге и професоре разредне наставе. Програм је осмишљен тако да студентима кроз практично стечена знања из методике и педагогије пружи увид у то шта подразумева савремено извођење наставе страног језика, али пружа могућност и да зараде изводећи наставу на енглеском/ немачком језику. Програм праксе траје 12 радних недеља и подразумева упознавање са методиком наставе, комплетним наставним процесом, и то кроз припремну фазу, фазу реализације наставе, али и фазу мониторинга и евалуације полазника.

Прва фаза се одвија кроз креативне радионице на којима се обрађују различите теме као што су:

 • Планирање и организација часова за предшколце
 • Васпитне и педгагошке мере понашања у учионици
 • Специфичности вођења наставе у раду са децом од 3 до 6 година
 • Упознавање са наставним планом и програмом – предшколци
 • Анимација у настави
 • Превазилажење неуједначености у знању код основаца
 • Специфичност рада са основцима
 • Програм и припрема првог часа
 • Хендловање проблематичних полазника у складу са узрастом
 • Упознавање са наставним планом и програмом – млађи и старији основци
 • Коришћење додатног материјала у настави (игрице, хендаути, песме, интернет…)
 • Електронско вођење наставе – администартивне обавезе професора
 • Креирање наставних планова практичним радом за циљну групу
 • Језички досије + скала А1-Ц2
 • Координација са осталим колегама и секретаријатом у оквиру колектива
 • Комуникација са родитељима полазника
 • Бонтон и етички кодекс професора

Наредна, друга фаза обухвата хоспитовање и припремање извођења сопствене наставе. Хоспитовање подразумева присуствовање часовима професора запослених у Центру и праћење наставе уз коментарисање и анализу онога што су полазници праксе на тим часовима видели. Полазници праксе унапред су упознати са планом часа професора чијем часу присуствују, тако да на лицу места могу да виде како се тај план реализује и стекну увид у начине реаговања на неочекиване ситуације у настави. У овој фази полазници праксе такође имају прилике да и сами припремају планове за часове којима ће присуствовати, како би уз поређење са плановима професора који те часове одржавају могли да добију јасну слику тога како један час треба да се организује.

Трећа фаза праксе је само извођење наставе уз мониторинг ментора. Полазници праксе имају прилику да у сарадњи са ментором осмисле планове часова које ће након тога сами и одржати, али за то добити и одговарајућу новчану накнаду. Касније ће се кроз заједничку анализу одржаних часова са ментором утврдити на чему би још полазник праксе требало да поради приликом планирања и реализације часа.

Четврта фаза праксе представља евалуацију ученика. Евалуација се врши путем писмених и усмених тестова, а полазници праксе ће бити у прилици да прво присуствују и учествују у евалуацији, а потом је и сами изводе, дакле по први пут се они сами налазе у улози испитивача.

Добити од програма:

 • Упознавање са специфичностима рада у школама страних језика
 • Упознавање са специфичностима рада са децом узраста од 3 до 14 година
 • Обезбеђени лични ментори за обуку и праћење напретка кандидата
 • Стицање неопходног искуства у учионици, које уз методичку праксу завршену на факултету пружа могућност за навођење значајних ставки у оквиру радног искуства у биографији
 • Стицање неопходног искуства у комуникацији са децом и њиховим
 • Стицање неопходног искуства у комуникацији у оквиру великог колектива са јасном хијерархијском расподелом задужења
 • Стицање званичног уверења о похађању Програма стручне праксе у Језичком центру EQUILIBRIO KIDS
 • Могућност хонорарног и сталног запослења у Језичком центру EQUILIBRIO KIDS

Услови:

 • Студент IV или V године, апсолвент или дипломац Филолошког факултета; апсолвент педагогије/ дипломирани педагог; апсолвент Учитељског факултета/професор разредне наставе/мастер учитељ
 • Знање енглеског или немачког језика најмање на нивоу Б2
 • Знање рада на рачунару- MS Office, Интернет
 • Развијен осећај одговорности и посвећености послу
 • Организованост
 • Самосталност у извршавању задатака
 • Изражене вештине презентације
 • Комуникативност
 • Способност рада у тиму
 • Мотивисаност

Начин пријаве

Биографију и мотивационо писмо послати на hr-posao@kursevizadecu.com и након пријаве попуне пријаве преко ЦзРК на линку. Рок за пријаву je 30.04.2018.

Извор: prakse.rs

Leave a comment