Удружење Номотехнички Центар из Београда, скраћено Номцентар, позива тe на едукативну радионицу која има за циљ да ти помогне у основама креирања и писања пројеката, било да су пројекти за удружења или јавне набавке.

Пријави се за онлајн школу писања пројеката!

Едукативна радионица подељена је на два дела, свако се може одлучити за један или оба.

Први део односи се на пројекте којима учествују удружења грађана, првенствено се обраћа пажња на креирање идеје, писање описа предлога пројекта, активности, таргетирање циљне групе, буџет пројекта, правдање средстава и извештаји (месечни, наративни и завршни), трајање: 2 сата.

Други део односи се на јавне набавке, овде ћеш имати прилику да се упознаш како се учествује у процесу јавних набавки, шта је основна документација, на који начин се доставља шта је потребно испоштовати у процесу утрошка средстава, трајање 1 сат.

План рада: едукативне радионице одржавају се онлајн, један на један са менторем, што значи да ћеш имати прилику да у интеракцији сазнаш све и питаш. Исто тако, након одржане радионице, добијаш задатак израде пројекта, након чега следи сертификат односно потврда о завршеној едукацији.

Први део:

  • Увод – 5 минута.
  • Смернице где се проналазе конкурси, како се одређује да ли имаш право учешћа – 10 минута.
  • Пролазак кроз конкурсну документацију, појашњење описа предлога пројеката, циљна група, планирање активности, ризици пројекта, праћење и евалуација пројекта – 30 минута.
  • Буџет пројекта, планирање и извештавање – 30 минута.
  • Извештаји, месечни, наративни и завшрни – 15 минута.
  • Вежба – 30 минута.

Други део:

  • Увод – 5 минута.
  • Смернице где се проналазе отворени позиви, како се одређује да ли имате право учешћа – 10 минута.
  • Пролазак кроз тендерску документацију, објашњење појмова као и попуне образаца – 30 минута.
  • Кратка вежба- 15 минута.

Пријава траје до 21.априла до поноћи. Потребно је да нам пишеш на неку од мејл адреса (nomcentar@gmail.com, office@nomcentar.com), где ћеш добити Пријавни формулар и све детаље. Након успешне пријаве, договараш са ментором индивидуалан рад.

Извор: najstudent.com

Leave a comment