Програм „Покрени се за науку“ креиран је 2015. године како би подржао младе, талентоване, перспективне научнице и научнике у Србији, у реализацији својих научних идеја и остварењу независности у научно-истраживачком раду.

Ако те занима наука и волиш да истражујеш, пријави се!

Трећим по реду конкурсом биће додељено осам стипендија/грантова по 600.000,00 РСД младим научницима и научницама са циљем реализације научног истраживања у области медицинских и природних наука, и то:

 • медицине
 • фармације
 • биологије
 • хемије, и
 • мултидисциплинарна истраживања у наведеним областима

Конкурсом се подржавају фундаментална научна истраживања и пројекти засновани на резултатима научних истраживања који имају за циљ повезивање научне заједнице са привредом.

Ко може да се пријави?

Да би постао/-ла један од стипендиста програма „Покрени се за науку” 2017/18. потребно је да испуњаваш следеће услове:

 • да си докторирао/-ла након 1. јануара 2011. године
 • да си запослен/-а (на одређено, неодређено, хонорарно, на пројекту и сл.) у некој од научних установа у Републици Србији
 • да аплицираш својим текућим или новим научно-истраживачким радом
 • да имаш стално пребивалиште у Републици Србији.

Начин пријављивања

Потребно је доставити следећа документа:

 • Попуњен пријавни формулар
 • Биографија (форма по избору)
 • Скенирана диплома (уверење) о одбрањеном докторату
 • Сертификат научног звања (уколико кандидат/кандидаткиња поседује научно звање)
 • Скенирана потврда о запослењу (изјава послодавца о форми и временском периоду запослења)
 • Скенирано писмо препоруке (ментора, професора, руководиоца научне установе и сл)
 • Скенирана сагласност научне установе у којој ће истраживање бити реализовано (уколико предвиђено истраживање захтева реализацију у научној установи)
 • Скенирана копија личне карте (или потврда о пребивалишту)

Сва неопходна документа треба послати у ПДФ форми, осим скенираних докумената(.ПНГ и .ЈПГ). Мејл именовати: PZN prijava na konkurs 2017/18 imeiprezime, а пријавни формулар PFimeiprezime и послати на адресу: info@pokrenisezanauku.rs.

По пристиглој документацији у року од 48 сати добићеш потврду о пријему и евентуалним захтевима за допуну. У супротном контактирај нас на телефон: 060/0212260.

Конкурс је отворен до 1. априла 2018.

Селекција

Након увида у пристигле пријаве, стручна комисија ће одабрати кандитате/кандидаткиње који/е пролазе у други круг. Други круг селекције подразумева интервју са члановима комисије. Након интервјуа комисија доноси једногласну коначну одлуку о добитницама/добитницима стипендије.

Критеријуми:

 • Досадашњи научни резултати, и
 • Квалитет предлога истраживања
 • друштвени значај пројекта

Начин исплате и обавезе стипендиста

 • Стипендије у износу од по 600.000 РСД за реализацију научног истраживања биће исплаћене добитницима/добитницама у целости након званичне церемоније доделе, а најкасније 30 дана од дана потписивања Уговора о стипендирању.
 • Стипендисти се обавезују да ће квартално подносити кратак извештај о току истраживања, а након завршетка доставити завршни извештај о обављеном истраживању и добијеним резултатима.
 • Стипендисти се обавезују да ће у сваком усменом саопштењу и публикацијама које настану као резултат подржаног истраживања поменути стипендију програма „Покрени се за науку”.
 • Стипендисти се обавезују да ће представнике програма обавестити о промени места запослења (ангажовања), студијском путовању у иностранство и евентуалним проблемима који могу довести до промене предложеног временског оквира истраживања.
 • У случају одустајања од подржаног истраживања стипендисти су у обавези да врате стипендију у целости. Стипендисти се обавезују да ће током истраживања поштовати све законе Републике Србије и одговарајуће професионалне етичке кодексе.
 • Стипендисти се слажу да ће учествовати у промоцији Програма „Покрени се за науку“ (интервјуи, фотографије, видео материјали, електронски и штампани медији, ТВ, брошуре, интернет кампање и сл.)

Извор: najstudent.com

Leave a comment