Харвард клуб Србије додељује стипендије студентима високошколских установа у Србији. Право на пријаву за доделу стипендију имају студенткиње и студенти акредитованих високошколских установа у Републици Србији који су први пут уписани у летњи семестар завршне године првог степена основних академских студија, са доњом границом просека у претходним годинама студија 9,0.

Конкуриши за стипендију Харвард клуба Србије!

Број стипендија

Харвард клуб Србије додељује најмање две стипендије годишње, и то најмање једну студенту одн. студенткињи природно-математичког усмерења, и једну студенту одн. студенткињи друштвено-хуманистичког усмерења.

Износ стипендије и начин исплате

Износ сваке од стипендија биће накнадно одређен, а најмање ће бити у износу од ЕУР 1.000,00 у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате, по стипендији.

Одобрена стипендија ће добитнику одн. добитници бити исплаћена једнократно, уплатом на њен/његов текући рачун који ће бити назначен у Уговору о стипендирању.

Елементи за одабир кандидата и кандидаткиња

Одабир кандидата и кандидаткиња за доделу стипендија биће на основу следећих елемената:

 • постигнутог успеха у претходним годинама студија – са доњом границом просека у претходним годинама студија 9,0;
 • мотивационог писма;
 • добијених признања, награда, диплома и сл.;
 • две академске препоруке (препоруке професора факултета);
 • знања енглеског и других страних језика.

Студенти и студенткиње који буду изабрани у ужи круг могу бити позвани на разговор на српском и/или енглеском језику.

Харвард клуб Србије задржава право на потпуну слободу приликом оцењивања и одабира кандидата и кандидаткиња који су испунили услове за стипендију и ушли у ужи круг, којима ће понудити закључење Уговора о стипендирању. Уколико након одабира кандидата Уговор о стипендирању не буде закључен из било ког разлога, Харвард клуб Србије неће бити у обавези да исплати стипендију одабраном кандидату одн. кандидаткињи.

Рок за пријављивање на Конкурс је 15. април 2018. године.

Конкурсна документација која није достављена на време, која је непотпуна или поднета од стране неовлашћеног лица, неће бити разматрана.

Потребна документација

Кандидат одн. кандидаткиња треба да приликом пријављивања на Конкурс поднесе следећа документа, односно прилоге, који су саставни део Конкурсне документације:

 • пријаву (Образац 1);
 • уверење о уписаној завршној години студија и постигнутом успеху у претходним годинама студија;
 • штампане податке са електронске личне карте или фотокопију друге важеће личне карте;
 • биографију;
 • мотивационо писмо (до 500 речи);
 • две академске препоруке (препоруке професора факултета);
 • остала документа (копије диплома, сертификата, награда, и т.д.).

Сва конкурсна документација доставља се искључиво путем електронске поште, на адресу: info@harvard-serbia.org.rs.

Харвард клуб Србије ће објавити имена цтипендицта и стипендисткиња у другом тромесечју 2018. године, на својој интернет цтраници.

Све додатне информације можеш добити путем електронске поште, слањем упита на адресу: hcserbia@post.harvard.edu.

Извор: najstudent.com

Leave a comment