Немачка Фондација Конрад Аденауер (КАС) додељује стипендије за студијску 2018/19 годину друштвено или политички ангажованим и надареним студентима завршних година факултета, постдипломцима и докторандима, држављанима Републике Србије који студирају у Републици Србији.

Можда баш ти добијеш стипендију Фондације Конрад Аденауер!

Услови

 • Право на стипендију могу остварити студенти од 3. године студија као и постдипломци и докторанти
 • Доња граница просека на студијама је 8.5
 • Добро знање енглеског или немачког језика
 • Старосна граница кандидата је до 30 година старости
 • Кандидат не сме бити у радном односу

Студенти који буду изабрани у ужи круг, биће позвани на разговор на српском и енглеском језику са члановима комисије за доделу стипендије

Новчана подршка исплаћује се изабраним студентима у износу од 100 евра месечно у трајању од 10 месеци.

Изабрани стипендисти су обавезни да КАС-у достављају доказ о току студија, а уколико стипендиста прекине студије, обавезан је да новац врати КАС-у.

Поред финансијске подршке стипендистима је омогућено и похађање семинара и других активности у организацији КАС-а.

Потребна документација за конкурс

Документација се доставља на српском језику:

 • попуњен Пријавни формулар
 • ЦВ
 • Мотивационо писмо
 • Потврда о положеним испитима:
  *за Постдипломске / докторске студије (доставља се фотокопија дипломе са основних студија и уверење о упису постдипломских / докторских студија
 • Две академске препоруке
 • Једна друштвена или политичка препорука (препорука из странке, НВО или студентске организације – у зависности од врсте ангажовања)
 • Фотографија новијег датума (формат за личну карту или пасош)
 • Остале дипломе / сертификати – фотокопија

Заинтересовани кандидати своју документацију могу доставити до 30. априла 2018. године лично или поштом на адресу: Краља Петра 3, 11 000 Београд

За све додатне информације обрати се путем е-маила на адресу: katarina.pesic@kas.de или на телефоне: 011/ 3285 209, -210,-211; 062/260 638

Додатне информације

 1. Електронска достава документације није могућа
 2. Непотпуна документација кандидата се неће разматрати
 3. По завршетку избора нових стипендиста, документација кандидата се чува у Фондацији најдузе 3 месеца од избора, кандидат је може преузети лично или му на захтев иста може бити враћена поштом
 4. Препоруке морају бити на меморандуму факултета или у Word документу са печатом и потписом професора
 5. Уколико кандидат не поседује званичан сертификат о нивоу знања страног језика, прихватиће се оцена са којом је кандидат положио страни језик – енглески или немачки на факултету
 6. Фондација минимално може доделити 10, а максимално 15 стипендија годишње
 7. Сви кандидати који су аплицирали за стипендију биће обавештени о званичним резултатима конкурса максимално 30 дана од избора нових кандидата
 8. Кандидати се обавештавају о резултатима конкурса путем е-маила и не достављају се појединачна образложења због којих кандидат није примљен у програм
 9. Кандидати који су одбијени након разговора са члановима комисије, немају могућност поновне пријаве за стипендију

Извор: najstudent.com

Leave a comment