Компанија ManpowerGroup креирала је програм студентских стипендија са циљем развоја талента код студената државних универзитета на територији Републике Србије, као један од пројеката усмерених на прославу десетогодишњице пословања у Србији.

ManpowerGroup даје стипендије најталентованијима!

Програм под називом „Видимо таленте скривене у вама“ за циљ има финансијску подршку 20 стипендиста различитих факултета, државних универзитета на територији Републике Србије, у распону од 100 до 200 евра месечно, првенствено усмерен на развој талента и вештина сваког појединца.

Конкурс је отворен за студенте друге, треће и четврте године основних студија, чије се школовање финансира из буџета и који су држављани Републике Србије, за следеће групације факултета:

 • Факултети друштвено – хуманистичких наука
 • Факултети природно-математичких наука
 • Факултети медицинских наука
 • Факултети уметности

Дефинисани критеријуми за доделу стипендије обухватају следеће:

 • Успех на факултету (висина просечне оцене свих положених испита и динамика студирања)
 • Материјално стање (опис материјалног стања и износ примања кандидата и чланова уже породице)
 • Професионални интервју (реализован од стране ManpowerGroup ХР консултаната, предвиђен за кандидате који уђу у ужи избор)

Неопходна документација за конкурисање укључује:

 • Биографију (ЦВ)
 • Податке очитане важеће личне карте или њену фотокопију (уколико није чипована)
 • Уверење о држављанству Републике Србије
 • Потврду факултета о упису године у статусу студента који се финансира из буџета Републике Србије
 • Потврду факултета о свим положеним испитима са просечном оценом у досадашњем студирању
 • Потврду издату од стране Националне службе за запошљавање о незапослености кандидата
 • Потврду о просечним примањима чланова уже породице за последњих 6 месеци, издату од стране послодаваца (у случају незапослености, доставити потврду о незапослености издату од стране Националне службе за запошљавање за сваког члана)
 • Попуњен образац за конкурисање за Стипендију (доступан приликом електронског аплицирања)

Конкурс је отворен у периоду од 06.03. до 31.03.2018. године.

За пријаву и додатне информације о програму студентских стипендија „Видимо таленте скривене у вама“ посети: Видимо таленте скривене у вама.

Извор: najstudent.com

Leave a comment