Центар за развој каријере и саветовање студената Универзитета у Београду расписао је позив за практиканта за одељењу за техничко одржавање компаније Delhaize Serbia d.o.o.

Пракса у одељењу за техничко одржавање

Опис посла за који се практикант оспособљава:

 • Учествује у формирању и контроли плана и буџета који се односи на уштеду енергије
 • Креира, имлементира и врши контролу спровођења процедура у вези са уштедама енергије
 • Даје техничка решења и предлоге за уштеду електричне енергије
 • Анализира и доноси закључке о исплативости алтернативних технолошких решења
 • Прати трендове на тржишту и даје предлог за увођење нових технологија у компанију
 • Надгледа процес инсталације нових технологија
 • Учествује у креирању спецификација за професионалну употребу електрицних уређаја (фрижидера, клима уређаја итд.), у циљу уштеде електричне енергије
 • Прати потрошњу воде у објектима и креира извештаје са свим корисним информацијама у вези са уштедама имајући у виду и политику заштите животне средине
 • Обавља послове инвестиционог и стручног наџора при извођењу радова на објектима у домену своје струке

Профил кандидата

 • Завршене основне академске студије економског усмерења или на Факултету организационих наука, без радног искуства у струци
 • Средњи ниво знања енглеског језика
 • Неопходно познавање рада у Microsoft Office пакету
 • Аналитичност и оријентисаност на детаље
 • Спремност на рад у диманичном окружењу
 • Висока оријентација на тимски рад

Начин пријаве

Пријави се за праксу путем онлајн пријаве и изабери конкурс „Практикант у одељењу за техничко одржавање“.Након пријаве моле се заинтересовани да попуне формулар.

Рок за пријаву је до 16.03.2018, а предвиђено трајање праксе је 6 месеци.

Извор: prakse.rs

Leave a comment