Министарство образовања и науке Русије и Росотрудничество објављују конкурс за пријем држављана Републике Србије и сународника који стално живе у Србији, на школовање у 2018/2019. академској години о трошку федералног буџета (квота) у образовним институцијама за високо образовање у Руској Федерацији.

Пријави се за бесплатне студије у Русији!

Студенти имају могућност да:

 • Наставе школовање одмах после стицања претходног образовања (средња школа, висока школа, факултет)
 • Студирају бесплатно
 • Добијају новчану стипендију (у износу од 1.300 рубља и више у зависности од региона и одређеног факултета) без обзира на академски успех
 • Буду смештени у студентском дому

Одабир кандидата за школовање врши се у две етапе.

Прва етапа

Одабир кандидата за школовање врши Росотрудничество (Руски центар за науку и културу у Србији). У првој етапи конкурса кандидати треба да користе електронску форму аплицирања на сајту и приложе у скенираној форми уз електронску пријаву следећа документа:

 • Попуњену анкету-пријаву, са приложеном фотографијом у боји. У случају да поља обележена као обавезна не буду попуњена, Министарство образовања и науке Русије неће разматрати документацију кандидата. Анкета треба да буде прво попуњена на сајту, затим одштампана, потписана скенирана и приложена у одговарајућем пољу пријаве (за штампање анкете потребно је одштампати анкету-пријаву потребно да уђеш у свој профил и у „Личним подацима“ притисните тастер „Штампа пријаве“ испод фотографије);
 • Копију прве стране пасоша (странице које се читко виде и садрже податке релевантне за припрему позивног писма) и превода на руски језик од стране овлашћеног судског тумача;
 • Копију лекарске потврде о одсуству ХИВ инфекције и болести СИДА;
 • Копију документа из медицинске установе земље пребивалишта кандидата којим се потврђује одсуство медицинских контраиндикација за школовање у Руској Федерацији;
 • Копију документа о образовању и додатак са оценама уз диплому;
 • Копију уверења о положеним испитима (оцене), ако кандидат још није завршио студирање;
 • Списак објављених научних радова (уколико постоје) и тезе за кандидате који уписују докторски студије;
 • По жељи може да се приложи и мотивационо писмо, писмо-препорука и/или подршке (могу да буду на руском или енглеском језику, није потребан превод код судског тумача), копије неких других захвалница, диплома, сертификата и сл.

Пажња!

У случају да кандидат нема документа о образовању, кандидат доставља последње уверење о положеним испитима са оценама из образовне установе у којој завршава своје школовање.

За ученике средњих школа потребно је приложити сведочанства са оценама за 3 претходно завршена разреда и такође оцене за прво полугодиште последњег 4. разреда.

За студенте 4. године основних студија потребно приложити потврду о положеним испитима закључно са посљедњим зимским испитним роком и потврду о количини преосталих испита до краја студија (до стицања дипломе).

Сва документа морају бити преведена на руски језик и оверена од стране судског тумача.

Приликом аплодовања докумената на сајту потребно скенирати оригинал документа и превод на руски језик.

У случају неиспуњавања бар једног од захтева, инострани држављанин губи право да се школује у Руској Федерацији, и његова документација неће бити разматрана.

Треба узети у обзир да при попуњавању пријаве (тачка 23 анкете-пријаве Направление подготовки) шифра и назив студијског смера које кандидат бира мора строго да одговара списку студијских смерова који су објављени на сајту.

Страни кандидат има право да самостално изабере место свог будућег школовања (тачка 25 анкете-пријаве) и има право да наведе максимално до 6 високошколских установа, али не више од две у једном федералном округу. Не дозвољава се навођење само једне образовне установе. Препоручује се да кандидат не наводи мање од три високошколске установе.

У случају да ниједна од наведених у анкети-пријави образовних институција због неких разлога не одабере кандидата као свог будућег студента, право коначне одлуке о одређивању основног места студирања има Министарство образовања и науке Русије.

Кандидат ће добијати информацију о току разматрања његовог захтева. Због тога је обавезно да се у анкети-пријави обавезно наведе исправна електронска адреса.

Страни држављани који не владају добро руским језиком имају право на обуку на припремним одељењима или припремним факултетима државних образовних институција по додатним општеобразовним програмима који омогућавају припрему за усвајање професионалних образовних програма на руском језику, такође за рачун федералног буџета, са исплатом стипендија наведеним грађанима (у току целокупног периода школовања, независно од постигнутих резултата). Рок обуке на припремном факултету или припремном одељењу износи једну годину, и она не улази у трајање школовања по основним стручним образовним програмима. Такви кандидати (тачка 27. анкете-пријаве) морају обавезно да наведу неопходност обуке на припремним одељењима (факултетима).

Кандидати који конкуришу на смер групе „Уметност и култура“ морају да прођу додатна тестирања креативних способности директно у образовним институцијама на које желе да се упишу. При томе о конкретним роковима додатних тестирања креативних способности у образовним институцијама треба да се распитају и закажу сами и о свом трошку полажу додатне испите и тестирања у Русији (ако није предвиђен други начин полагања испита).

Информације о датумима додатних тестирања креативних способности у другим образовним институцијама налазе се на сајтовима датих институција.

Детаљније информације о списку смерова на којим се при пријему на основне и специјалистичке студије могу спроводити додатна тестирања креативних способности и (или) професионалне оријентације налазе се на сајту  и у информационом систему.

Кандидати који аплицирају за програме специјализације у медицини (ординатура) морају обавезно да владају руским језиком у обиму који је довољан за праћење наставе на образовном програму. Такви кандидати се не распоређују у припремна одељења.

Документација која није комплетирана у складу са руским захтевима, није преведена на руски језик и нема печат судског тумача неће бити разматрана.

Држављани Србије, који су се и раније школовали у Руској Федерацији, а који завршавају школовање у текућој школској години и желе да га продуже на следећи ниво стручног образовања, за продужење школовања у оквиру опште квоте за Србију за 2018. годину треба да прођу избор у складу са захтевима наведеним у овом писму.

Рок за предају документације је 16. март 2018. године.

Друга етапа

У складу са резултатима конкурса и према условима, који утврђује комисија која се састоји од представника Россотрудничества у Србији, амбасаде Руске Федерације у Србији, и представника Министарства образовања, науке и технолошког развоја Србије, а такође на основу анализе и обрађивања података, списак одабраних кандидата Россотрудничество шаље Министарству образовања и науке Русије у циљу спровођења друге етапе конкурса.

Одабир страних држављана, које је препоручила Србија у 2018/2019. академској години, врши Министарство образовања и науке Русије у сарадњи са руским образовним установама уз помоћ Информационо-аналитичког система формирања и распоређивања квота.

Страним држављанима (специјалистима са високим образовањем) који се уписују на школовање по програму додатног стручног образовања (повећавање професионалних квалификација) државна академска стипендија се не исплаћује.

Трошкове превоза кандидата до места школовања, добијања полисе добровољног здравственог осигурања сноси сам кандидат и (или) спонзор.

 

Извор: najstudent.com

Leave a comment