Фондација Темпус организује тренинг на тему инклузије – „Фер-плеј: образовањем до једнаких могућности“ у периоду од 20. до 22. марта 2018. године у Сремским Карловцима.

Једнакост или равноправност?

Тренинг је отворен за представнике организација/институција из Србије које раде и које планирају да раде са младима са смањеним могућностима.

Током тренинга учесници ће:

  • стећи разумевање концепта и принципа инклузије у омладинском раду;
  • развити вештине препознавања група младих са смањеним могућностима као и њихових потреба;
  • разумети важност стратешког приступа инклузији ради остваривања дугорочних ефеката пројеката;
  • се упознати са техникама укључивања младих са смањеним могућностима у све фазе пројектног циклуса.

Ради учешћа на тренингу, потребно је попунити пријавни формулар.

Рок за слање пријава је 15. март 2018. године у 23:59.

Напомињемо да се од свих учесника/ца очекује присуство током целог трајања тренинга. Број учесника тренинга је ограничен на максимално 20 учесника по тренингу.

При избору учесника, водиће се рачуна о заступљености различитих типова организација, квалитету пријаве, регионалној покривености, као и о броју особа из исте организације/КзМ/институције.

Учесници сами сносе евентуалне путне трошкове. Фондација Темпус покрива трошкове смештаја, материјала, освежења и хране током трајања тренинга.

Извор: najstudent.com

Leave a comment