Министарство просвете, науке и технолошког развоја позива талентоване младе истраживаче – студенте докторских академских студија за учешће на научноистраживачким пројектима које реализују акредитоване научноистраживачке организације у текућем циклусу истраживања.

Спреми се за истраживања!

Право на подношење пријаве имају млади истраживачи који имају титулу дипломирани-мастер и уписане докторске академске студије на акредитованој високошколској установи у Републици Србији, који испуњавају следеће услове:

  • да има највише 30 година, односно рођени 1988. године или касније;
  • да је држављанин Републике Србије, са пребивалиштем на територији Републике Србије;
  • да има укупну просечну оцену најмање 9,00 (девет) по формули: просечна оцена на основним или интегрисаним академским студијама пута број година трајања основних академских или интегрисаних академских студија плус просечна оцена на мастер академским студијама пута број година трајања мастер академских студија, подељено са укупним бројем година трајања студија;
  • редовност у студирању.

Кандидати који се пријављују на позив Министарства попуњавају електронски Пријаву која се налази на линку. Након попуњавања података кликнути на дугме „Сачувај унете податке“ и сачекати да се отвори нова страна коју је потребно одштампати (штампање ће се аутоматски покренути након отварања стране).

Одштампана попуњена и својеручно потписана пријава и документација, доставља се Министарству просвете, науке и технолошког развоја препорученом поштом или непосредно преко писарнице Републичких органа, ул. Немањина број 22- 26, Београд, са назнаком: „Пријава младог истраживача“.

Кандидати уз пријаву подносе следећу документацију:

  • диплому или уверење о завршеном факултету са наведеном просечном оценом;
  • уверење надлежног органа факултета о положеним испитима на основним, интегрисаним и мастер академским студијама, са оценама из свих предмета, као и просечном оценом на студијама за сваки степен;
  • уверење надлежног органа високошколске установе чији је оснивач Република Србија о упису на докторске академске студије за школску 2017/18. годину;
  • потписану краћу биографију са навођењем ближег тематског подручја свог опредељења за научни рад и усавршавање, као и библиографијом објављених радова.

Рок за подношење пријава је 16. март 2018. године.

Све додатне информације могу се добити преко телефона (011) 3640-230, од аналитичара задуженог за научну област за коју је млади истраживач заинтересован, као и преко е-маил адресе: nauka@mpn.gov.rs.

Извор: najstudent.com

Leave a comment